HORNÍK – Číslo 15/05

HORNÍK – Číslo 15/05

HORNÍK (josef.lys@okd.cz)

Číslo 15/05 včas připomíná letošní 4. prosinec, spjatý s 50. výročím založení města Havířov a to, že od září každý víkend tam budou Havířovské hornické slavnosti. Shrnutí toho, co obsahuje Hornická ročenka –je i stručnou bilanci roku 2004 ( ročenky si všimlo Diamo 5/05)

V čís. 16/05 jsou reálné vize o Landek Parku , který loni navštívilo 75 tisíc lidí.

V čís. 18/05 v souvislosti s rekordním ziskem společnosti OKD z4,16 miliardy korun po zdanění jsou čísla i o platech. Loni průměrný překročil 23 tisíc Kč, ve společnosti ČMD byl dokonce 24 134 Kč. V čísle 19/05 Z OKD Rekultivace je text k demolicím těžních věží dolu Gabriela, které jsou památkami , a také k způsobu práce rypadla CAT 330C L UHD. K obnově hornického školství důležité poznatky pokračují pak také v č. 20/05 ( Karviná-průmyslovka). V č.21/05 je sonda o pochybných návrzích poslanců k novele Horního zákona, které by hornickým obcím upřely finační prostředky z těžby pod jejich územím.Ze sympozia EUROCK 2005 v Brně 16-20.5.05 k vlivu lidského působení na geologické prostředí je článek v čís. 22/05 , které si všímá i petice za zrušení a zasypání Dolu Frenštát.

K stavbě tunelu na dálnici D 47 u Klimkovic se píše v čís. 23/05 a je zde i článek o perfektních dodávkách strojních dílů z OKD Bastro do Nizozemska- potěšující jistě bude, až stejně kvalitně, bez reklamací, ve vhodných termínech (Just in time-právě včas) půjdou odtud a vůbec z naší republiky nejen díly , ale strojní komplety , celky. Výčet některých asanačně –rekultivačních ploch v OKD jako úspěch přináší č. 24/05. K setkání hornických měst a obcí ČR uvádí č. 25/05, kde je i popsán velký úspěch, dokončení ražby k zásobám v 7. kře závodu Lazy, která po jistých přestávkách (otřesy, lidské oběti) trvala od roku 1999!

0 0