Informační setkání s vedením OKD

Informační setkání s vedením OKD

Hovořilo se hlavně o neštěstí a BOZP

výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk hovořil také o důlním neštěstí.

 

Minutou ticha za třináct  zahynuvších kamarádů začínaly informační mítinky představitelů OKD  se zaměstnanci. Vedení těžební společnosti je svolalo ve druhém lednovém týdnu na Staříči, Darkově, ČSM-Severu a ČSA právě také kvůli důlnímu neštěstí na stonavské šachtě.

„Sami vidíte, že veškerá naše přijatá opatření mohou být proti síle přírody málo,“ konstatoval výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk, jenž přítomné techniky a předáky seznamoval na úvod s dosud známými a zjištěnými okolnostmi výbuchu metanu, který v podvečer ve čtvrtek 20. prosince 2018 v oblasti 29. sloje postihl čelbu 290 220/1 a rubání 292 200/1. „Stále nevíme, co explozi iniciovalo a kde. Na čelbě jel kombajn, v porubu se přibíral strop,“ líčil Kowalczyk. Opětovně zdůraznil, že nic neukazovalo na překrývání metanových čidel, o čemž se bohužel začalo po tragédii spekulovat. „Báňský úřad posbíral všechna dostupná čidla, aby zjistil, co se tam stalo,“ konstatoval s tím, že v zasažené oblasti stále neukončili inertizaci. Až bude stoprocentní jistota, že nehrozí žádné nebezpečí, mohou se tam báňští záchranáři vydat. Už každopádně zjistili, že z devíti nevyproštěných obětí zůstali čtyři ve vrchní kapli porubu a pět na čelbě.

„Za uzavírací hráze se hodinově napouští čtyři tisíce kubíků dusíku. Kromě inertizace se tam dělá degazace, kontroly hrází a odběry vzorků. Další průzkum za hráze,  nebo  zpřístupnění požářiště bude možné až na základě příznivých výsledků z odebraných vzorků z H1 až H4,“ uvedl Kowalczyk.

„Rok 2018 nebyl dobrý a od 20. prosince ho můžeme považovat za kritický. Přesto ale OKD dokázala udělat maximum a přešla ho se ctí. Především ukončení insolvence bylo
obrovským krokem kupředu,“ řekl  výkonný ředitel a poděkoval všem zaměstnancům za loňské výsledky. Zdůraznil, že příroda bude v hornické profesi pořád představovat hrozbu. „Je na nás, jak s ní dokážeme bojovat. Tou tragédií na ČSM nekončíme, dbejte na svou bezpečnost, uvědomte si, že šachty jsou právě o vás i vašich rodinách,“ apeloval Kowalczyk na účastníky informačních setkání.

0 0