Kalendárium 2012

Kalendárium KPHMO, rok 2012

LEDEN

1.ledna

se uskutečnil novoroční výstup na NPP vrch Landek, kterého se za výbor Klubu
zúčastnil Ing. J. Minka.

3. ledna

se v rámci odborné přednášky zabýval v Landek Parku proti otřesovou prevencí
Ing. Josef Požár.

9. ledna

se v havířovském Kulturním středisku Petra Bezruče uskutečnila přednáška
P. Lukši na téma ,,Perla v srdci Beskyd“.

12. ledna

proběhlo v petřvaldském Kulturním domě Setkání členů pobočky, zaměřené
na 10.výročí jejího založení.

ÚNOR

1. února

se delegace našeho Klubu společně se zástupci
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR zúčastnila V Praze přátelského
Setkání s místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemyslem
Sobotkou.

1.února

se uskutečnila v Karviné v regionální knihovně přednáška RNDr. Aleše Dolného
„Ekologické fenomény a paradoxy života ve vodách hornické krajiny“.

7. února

seznámili Mgr. Jindra Biolková, CSc. a Mgr. Petr Kašing naše členy v Landek
Parku S osobnostmi hornických a geologických věd na VŠB v Ostravě po 2. světové válce.

9. února

proběhla v Petřvaldě v Kulturním domě beseda s npor. Bc. Jarošem
o bezpečnostní situaci v Petřvaldě.

13. února

se v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově uskutečnila přednáška
lng. Břetislava Crhy ,,Ochrana vod a staré ekologické zátěže na Ostravsku“.

29. února

se uskutečnila přednáška a beseda ředitelky SOkA Karviná PhDr. lreny
Hajzlerové ,,Historie a činnost SOkA Karviná”a beseda k ní.

BŘEZEN

6. března

přednesli v Landek Parku Doc. lng. Robert Kořínek, CSc. Z Fakulty stavební
VŠB-TUO a Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc. Z HGF VŠB-TU přednášku k problematice středověkého Dolu Jeroným v Čisté.

8. března

v Kulturním domě v Petřvaldě proběhla přednáška mluvčího OKD, a.s. k problematice Dolu Frenštát.

12. března

se v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově uskutečnila přednáška
Prof. lng. Karla Bailottiho, CSc. k současnosti a budoucnosti VŠB-TU v Ostravě.

16. března

se v Příbrami konala valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky (SHHS-ČR), kde byla
odsouhlasena í změna stanov. Za Klub se zúčastnil předseda Mgr. Rodan Broskevič.

22. března

se konalo odhalení Památníku obětem neštěstí na Dole Karviná (dříve Důl
ČS. armády) před 35 lety. Na zřízení památníku se aktivně podílel člen Klubu Ing. Jaroslav
Minka. .

23. března

vystoupil Ing. Jaroslav Minka na pravidelném ročním setkání 120 emeritních
zaměstnanců Dolu Karviná a seznámil je se vznikem památníku a s činností našeho
Klubu i SHHS-ČR.

28. března

se v karvinské Regionální knihovně konala přednáška Prof. RNDr. Zdeňka Ďuriše, CSc. Z Ostravské univerzity s názvem ,,Korýši ve vodních plochách rekultivovaného území Karvinska“.

DUBEN

2. dubna

se v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově uskutečnila přednáška Ing.Tadeusze Pieczka ,,Pluhové dobývání na Dole Paskov“.

3. dubna

přednášel Ing. Jan Slíva v Landek Parku na téma „Přehled činností, souvisejících
sanačně rekultivačními akcemi v OKD,a.s.“

12. dubna

se konala v Kulturním domě v Petřvaldě přednáška Ing. Ivana Stejskala k ortopedickým onemocněním.

Ve dnech 20. až 22. dubna 

se naši Členové, a to ze všech poboček, zúčastnili 16. ročníku
Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR v počtu 42 osob. Tentokrát se konalo
v Chomutově.

21 . dubna

se v Chomutově konala mimořádná valná hromada SHHS-ČR, která rozhodla
o volbě předsednictva dle nových stanov. Zúčastnil se jí za Klub místopředseda Ing. Petr Rojíček.

24. dubna

se za účasti našich členů konalo ve Smuteční síni v Horní Suché poslední
rozloučení s dlouholetým členem KPHMO a bývalým děkanem HGF VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing.Jindřichem Bilanem,CSc.

24. dubna

se konala v Regionální knihovně Karviná jedna z besed, které organizuje předseda pobočky Ing. Stanislav Kuba s knihovnou pro školní mládež na téma hornictví.

25. dubna

se konala v Regionální knihovně v Karviné beseda S ředitelem VK plk. Mgr. Květoslavem Jordánem ,,Karvinská věznice“.

26. dubna

se konala v Regionální knihovně Karviná další z besed, které organizuje předseda pobočky Ing. Stanislav Kuba s knihovnou pro školní mládež, opět na téma hornictví.

27. dubna

se v Mostě konal 123. celostátní skok přes kůži. Za Klub se ho zúčastnili Mgr. Rodan Broskevič a Ing. Jaroslav Minka.

KVĚTEN

10. května

se konala v KD v Petřvaldě přednáška lng. Pěgřímka o horolezectví.

14. května

se v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově uskutečnila přednáška
RSDr. Miroslava Opálky ,,Reformy důchodového Systému v ČR“.

15. května 

se konala v Landek Parku výroční plenární schůze členů KPHMO.

30. května

se konala v Regionální knihovně v Karviné přednáška Ing. Antonína Poláška
z Revírní bratrské pokladny ,,Historie a činnost Revírní bratrské pokladny“.

ČERVEN

5. června

se uskutečnila v bývalé Zámečnické dílně v Landek Parku přednáška
lng. Otakara Grezla, pracovníka Green Gazu na téma,,Historie důlní degazace a těžby
důlních plynů v ČS. části Hornoslezské pánve a využití získaného plynu“.

11 .června

se uskutečnilo v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově komentované
autorské čtení MUDr. Uzla a pí Szotkowé.

11. června

pořádala karvinská pobočka Klubu Zájezd k Památníku ostravské operace
v Hrabyni a do pivovaru Nošovice. 

14. června

se v KD Petřvald uskutečnilo setkání pověřených členů výboru KPHMO
Mgr. Rodana Broskeviče, Ing. Petra Rojíčka, Karla Budina a Ing. Jaroslava Minky S členy
pobočky Petřvald s cílem dosáhnout zvolení nového výboru pobočky. Jelikož
se nepodařilo předsedu pobočky zvolit, byla výborem realizována navržená varianta
dočasného vedení pobočky členy výboru Klubu, a to Karlem Budinem a Ing. Jaroslavem
Minkou. Následně se uskutečnila přednáška Ing.ViIéma Uheho ,,Cestování Čínou“.

Ve dnech 21. až 24. červn

se konalo v Bánské Štiavnici 5. Stretnutie banských mest
a obcí Slovenska, kterého se zúčastnila delegace našeho KPHMO ve složení: Ing. Petr
Rojíček, Karel Budin, Ing. JaroSlav Minka, Zdeněk Dudek a Ing. Josef Gavlas, který zde byl
současně za Nadaci Landek Ostrava.

ČERVENEC

12. července

realizovala pobočka Havířov exkurzi do automobilky Hyundai a pivovaru
v Nošovicích.

ZÁŘÍ

1. září

u příležitosti Dne horníků, se členové Klubu, zejména z karvinské pobočky
zúčastnili v kytlích hornické bohoslužby v kostele Povýšení Sv. kříže v Karviné.

1. září

pobočka Klubu prezentovala činnost našeho Klubu na náměstí v Karviné v rámci
stánku OKD, a.s.

4. září

promítal pro členy KPHMO v Landek Parku své natočené Videozpravodaje
Ladislav Bardoň.

6. září

proběhl za účasti členů Klubu na Univerzitním náměstí v Karviné pietní akt –
Uctění památky zahynulých horníků.

10. září

se uskutečnila v Kulturním středisku Petra Bezruče v Karviné přednáška
Ing. Václava Janka ,,Vliv dobývání na povrchová zařízení těžních strojů“.

13.září

připravila petřvaldská pobočka KPHMO pro své členy a příznivce Setkání
ke Dni horníků. Konalo se na hřišti HEPOa hlavním organizátorem byl Karel Budin.

26. září

se na klubovém setkání v Karviné promítaly videozpravodaje z dílny Ládi
Bardoně, proběhla návštěva sklepení Fryštátského zámku a výstavní expozice
,,Středověké mučící nástroje“.

Klubem byla vydána publikace Ing. Zbyňka Szostka, člena havířovské pobočky
s názvem ,,Od někdejších třídíren uhlí k moderním úpravárenským komplexům“.

ŘÍJEN

8. října

se v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově uskutečnila přednáška
J. Daňka,,O lidech ve světě“.

11 .října

byla uskutečněna členy pobočky Petřvald návštěva NKP Důl Hlubina, Koksovna
a Vysoké pece.

14. října

uskutečnila pobočka Karviná zájezd do polského příhraničí. Navštívila
„Muzeum chleba a Zajímavostí v Radzionkovie“.

17. října

se již potřetí za sebou konala pravidelná odborná přednáška Klubu v rámci
filmového festivalu Techné Ostrava 2012 v Kulturním domě Poklad v Ostravě-Porubě.
Tentokrát přednášela Ing. Alena Orlíková, s. p. DIAMO, o. z. Odra o investičním záměru
v intravilánu města Ostravy.

18. října

převzal na filmovém festivalu Techné Ostrava 2012 prestižní cenu
Ing. Stanislava Vopaska čestný člen našeho Klubu a člen jeho výboru Prof. Ing.Jiří Grygárek, CSc.

19. října

se zúčastnil Ing. Petr Rojíček za Klub vyhlašování cen filmového festivalu
TECHNÉ2012

26. října

byla za účasti představitelů Vítkovice, a s. a OKD, a.s. i našich členů slavnostně
otevřena zatraktivněná důlní expozice na Dole Anselm v Landek Parku v Petřkovicích.

27. října

se delegace členů KPHMO s klubovým praporem zúčastnila pohřbu Milana
Kovalčíka, bývalého předsedy petřvaldské pobočky KPHMO a čestného člena Klubu.
Vychází v reedici kniha povídek Petra Schreibra,,Ze života inženýra v Šachtách OKR I a II“.

LISTOPAD

6. listopadu

se pravidelná odborná přednáška konala v Kulturním domě v Petřkovicích
a byla věnována počátkům rozvoje hutnické fakulty VŠB v Ostravě. Přednášeli
Mgr. J. Biolková, CSc. a Mgr. P. Kašing.

8. listopadu

se uskutečnila v petřvaldské pobočce přednáška, věnovaná historii vzniku
Hornického muzea v Ostravě. Přednášel Vladimír Markl.

12. listopadu

přednášel v havířovské pobočce v Kulturním středisku Petra Bezruče
Ing. Břetislav Crha, pracovník České inspekce životního prostředí na téma„Ekologická
likvidace oblasti Karolina v Ostravě“.

15. listopadu

se v Jihlavě konalo jednání valné hromady SHHS-ČR. Náš Klub Zastupoval
předseda Mgr. Rodan Broskevič. Proběhla Zde také volba nového předsednictva.
Druhým místopředsedou se stal náš člen Ing. Josef Gavlas. Předsedou je staronový
předseda Ing. Miroslav Šťastný z Příbrami, 1 . místopředsedou Ing. Zdeněk Brázda.

27. listopadu

v Regionální knihovně v Karviné přednášel předseda Klubu Mgr. Rodan
Broskevič nejen o hornických a hutnických památkách v Dolní oblasti Vítkovic.

PROSINEC

3. prosince

se konal ve velké aule VŠB-TU v Ostravě-Porubě pracovní seminář Hornické
památky na Ostravsku, pořádaný naším Klubem ve spolupráci s Hornicko-geologickou
fakultou VŠB-TU Ostrava. Bylo odpřednášeno 15 příspěvků k hornickým památkám
na Ostravsku a Karvinsku. Seminář připravil a organizoval Mgr. Oldřich Klepek
a spolupracovníci Ing. J.Vilím, J. Hrubý, L. Bardoň a za VŠB PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

3. prosince

se konalo svěcení praporu Klubu krojovaných horníků Horní Suchá. Za Klub
se ho zúčastnil Karel Budin.

4. prosince

se konaly oslavy svátku sv. Barbory, patronky horníků v kompresorovně
Landek Parku, kde Mgr. Rodan Broskevič seznámil členy s perspektivou Landek Parku
a Dolní oblasti Vítkovic v nejbližších letech.

5. prosince

se konal Skok přes kůži FMMI-VŠB-TU. Čestné Zastoupení v prezidiální tablici
za Klub jsme měli v Ing. Petru Rojíčkovi.

6. prosince

se konala hodnotící schůze členů pobočky Petřvald. Během několika měsíců
se nepodařilo zvolit vedení pobočky. Členové pobočky si odhlasovali její Zrušení.
Pobočka Petřvald dle stanov zaniká. Členové mohou požádat o členství ve Zbývajících
pobočkách dle svého uvážení.

8. prosince

se někteří členové Klubu zúčastnili pohřbu Prof. lng. Martina Vavra, DrSc.,
profesora a bývalého děkana HGFVŠB-TU, který zemřel ve věku 87 let.

10. prosince

byla v Havířově po mnoha letech příprav slavnostně otevřena stálá
expozice k historii města a hornictví, nazvaná „Historie psaná uhlím“. Na její přípravě
se významně podíleli zejména mnozí členové haviřovské pobočky KPHMO. Hlavním
dlouholetým iniciátorem byl čestný člen Klubu Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.

12. prosince

zorganizovala havířovská pobočka Klubu u příležitosti návštěvy nově
zřízené hornické expozice Setkání našich členů KPHMO s náměstkem primátora
Havířova Ing. Eduardem Heczkem. Sešlo se nás 64.

13. prosince

proběhla v Karviné oslava svátku sv. Barbory tradičně spojená
s vyhodnocením činnosti pobočky.

Těsně před Vánocemi zemřel ve věku 92 let Ing. Vladimír Knop, dlouholetý a od roku
2011 i čestný Člen KPHMO.

Redakční rada