Kalendárium 2013

Kalendárium KPHMO, rok
2013

LEDEN

1.ledna

tradiční výstup na  vrch
Landek a Emu, spoluúčast naších členů organizovaných Ing. J. Minkou
a R. Krzakem s členy KČT.

8. ledna

Ing. Petr Jelínek, Ph.D. Co dál
s hořícími odvaly v OKR, přednáška, KD Petřkovice. 

9. ledna

Otevření hornické expozice v
Jastrebie Zdroj s následující besedou. Vernisáže výstavy se zúčastnila
delegace z havířovské pobočky Klubu.

14. ledna

Doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.:
Lázně Darkov, současnot a budoucnost lázeňství v Česku, přednáška
a beseda, KS Petra Bezruče, Havířov.

30. ledna Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. – Ústav geoniky AV ČR: " Hornictví v
současné Indii " přednáška, Regionální knihovna Karviná-Fryštát.

ÚNOR

5. února

Ing. Jan Matula, technický řed. 
OKD, a.s.: Nové technologické projekty  OKD, a.s., přednáška, KD Petřkovice.

7.února

Setkání zástupců Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR s místopředsedou Senátu parlamentu
ČR Přemyslem Sobotkou. Za klub se zúčastnil  Mgr. Rodan Broskevič a
Ing. St. Kuba.

V únoru byla podepsána smlouva o
vzájemné spolupráci s VŠB-TU, HGF na léta 2013-2016.

11. února

Pavel Hlavatý – " Výstava
Protest kresby 68 " k 70. nar. Akademického malíře, beseda Výtvarník
mezi horníky. KS Petra Bezruče, Havířov.

27. února

Ing. Břetislav Petr – poslanec
Poslanecké sněmovny " Horní zákon ", beseda, Reg. knihovna
Karviná-Fryštát.

28. února – 3. března

Natáčení filmu " Zašlé slávy " studujícími
FAMU na Michalu, Anselmu, František v Horní Suché.

BŘEZEN

5. března

Ing. Lumír Plac: Změny v Landek Parku realizované v posledním období, přednáška, KD. Petřkovice

11. března

Ing. Václav Kabourek: Hornictví Ameriky,Galapágy, přednáška, KS Petr Bezruč,
Havířov

27. března

MUDr. Zdislaw Wranka :“Diabetes, prevence-léčba-výzkumy", přednáška,
Reg. .knihovna Karviná – Fryštát.

DUBEN

2. dubna

Ing. Jaroslav Minka: Z historie Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, 
přednáška, KD Petřkovice.

8. dubna

David Velčovský : Historie Loutkového divadla v Havířově, přednáška, KS Petra Bezruče,
Havířov.

9. dubna

„Po stopách hornických skřítků“ se vydali stonavští školáci.
V rámci Noci s Andersenem se seznámili nejen s legendami o permonících. Přednášel a provázel
Ing. Stanislav Kuba, předseda pobočky. Současně byl natočen televizi Polar krátký šot.

9. dubna 

Se konalo promítaní klubového filmu Důl Dukla v hornické expozici Historie psaná uhlím, Havířov.

24 . dubna

Ing. .Jiří  Drahoňovský: 
Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkov, přednáška,  Reg. knihovna Karviná-Fryštát.

26. dubna

Stříbro, účast Klubu na valné hromadě SHHS-ČR-návrhy na udělení Českého permona, Klub zastupoval Karel
Budin.

KVĚTEN

7. května

se konala v KD v Petřvaldě přednáška lng. Pěgřímka o horolezectví.

13. května

se v Kulturním středisku Petra Bezruče v Havířově uskutečnila přednáška
RSDr. Miroslava Opálky ,,Reformy důchodového Systému v ČR“.

28. května 

jsme se v počtu 10 členů zúčastnili
slavnostního křtu knihy kolektivu autorů v čele s PhDr. Martinem
Jemelkou, Ph.D. – Ostravské kolonie II. Jedním ze spoluautorů je náš člen Karel Slíva,Vernisáž se konala v prostorách řetízkových koupelen Dolu Michal.

29. května

MUDr. Radek Sušil: Prevence před vznikem nádorových onemocnění, přednáška senátora PČR, 
Reg. knihovna, Karviná -Fryštát.

ČERVEN

4. června

Mgr. Jindra Biolková,CSc. Osobnosti VŠB-TU Ostrava ve videoprojekci, přednáška, KD. Petřkovice.

7-9. června

15. europské dni banikov a hutnikov v Košicích. Klubový zájezd krojovaných horníků do Košic za společné účasti spolků KKH 
H.Suchá, KKH Barbora, KKH při obci Stonava, Spolek Rozkvět Sedliště a Prokop z VŠB.
Účast 48 osob.

10. června

jsme se zúčastnili v počtu 8 krojovaných členů spolu s dalšími pěti spolky natáčení televizního pořadu „Druhá šance“ v ostravské Nové
radnici. Celková účast byla 25 horníků.

10. června

Věra Czyžová: Jižní Amerika-Patagonie přednáška, beseda. KS. Petr Bezruč, Havířov.

11. června Zá]ezd členů pobočky Karviná do Dolní oblasti Vítkovic – KNP a návštěva ostravského pivovaru.
12. června E. Kochan :Zajímavosti Petřvaldu, přednáška KS Havířov.
13. června Beseda v Jastrzebie, senior klub SlTG-partnerský kontakt
17. června Promítání klubového DVD – Likvidace věží Dolu Dukla – Expozice
HPU, Havířov.
25. června se v  KD. Petřvald uskutečnilo setkání pověřených členů výboru
KPHMO, Ing. P. Rojíčka, Mgr. R.Broskeviče, Ing. St.Kuby, Ing.  J.Vincence,
Prof..Ing. J. Grygárka, CSc. se zástupci spřátelených hornických neziskových organizací. Setkání a výměna zkušeností byla zorganizována Nadací Landek Ostrava.

ČERVENEC

3. července

Pietní vzpomínkový akt k tragédií na dole Dukla
konány v hornické expozici HPU. Havířov.

4. července V Katedrále Božského Spasitele v Ostravě spolu s dalšími 5 hornickými spolky jsme se z zúčastnili slavnostní vzpomínkové mše u příležitosti oslav patrona horníků sv. Prokopa. Z Klubu se zúčastnilo pouze 9 členů z toho 8 krojovaných. Organizačně na zajištění účasti krojovaných horníků z pěti spolků s děkanstvím zastoupeném
Ing. Porubou se zasloužil náš Ing. Jaromír Minka.

ZÁŘÍ

3. září

Promítání klubových videofilmů Ladislava Bardoně u příležitosti dne horníků, KD Petřkovice.

5. září

se konal pietní akt s uctěním památky horník zahynuvších podzemí u sochy horníka na karvinském univerzitním náměstí,
Účast
našich krojovaných horníků byla symbolická v počtu dvou členů.

6-9. září

jsme zorganizovali zálezd a aktivně v hornických kytlích prezentovali naše hornická města Ostravu ,Petřvald ,Karvinou a
Havířov na 17,setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR na Kladně.

9. září

Ing. Jiří Drahoňovský : Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkov, 
přednáška KS. Petr Bezruč, Havířov.

11. září

pohřeb našeho ctěného kamaráda, Čestného člena Klubu Adolfa Konečného, posledního rozloučení se zúčastnila řada z nás.

12.září

společenské setkání u příležitosti dne horníku na hřišti HEPO v Petřvaldě, promítaní klubových DVD, pění písní.

16. září

Promítání klubových DVD – Landek park – hornické muzeum, hornická expozice
HPU, Havířov.

25. září

Doc. Ing.  Pavel Tuleja 
Ph.D.: Nová zelená úsporám, přednáška děkana OPF Karviná, Reg.
knihovna Karviná-Fryštát.

25.září přednáška a beseda Ing. J. Minky v Renetě v hornické expozici pro emeritní kantorky.

ŘÍJEN

1. října

prohlídka Dolní oblasti Vítkovic, účast přes 50 členů Klubu z ostravské pobočky. Prohlídka vzbudila
účastníků obdiv a uznání.

14 .října

Prof. Ing. Václav Erich, DrSc.:V zeleném království pěti kontinentů ,přednáška, KS. Petr Bezruč, Havířov.

14. října Zájezd
členů karvinské pobočky „ Muzeum Tatry v Kopřivnici a město
Štramberk“

V říjnu 

V říjnu jsme měli podíl spoluúčasti s exponátem na výstavě Klubů a spolků v Petřvaldě. Aktivně nás prezentovali Karel
Budin, Ing. Petr Janků , Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc. a Ing. Jaroslav Minka.

V říjnu

Vyšla v ediční řadě Hornictví včera , dnes a zítra publikace
Ing. Pavla Broskeviče:  Historie péče o průmyslové památky v areálu bývalé větrní jámy Vrbice.

LISTOPAD

5. listopadu

Ing. Josef Jašek: Ostravské laguny dnes, přednáška, KD. Petřkovice.

16. listopadu

promítání klubového DVD,
Expozice HPU,Havířov

27. listopadu Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D..: Historie a současnost Slezské univerzity v Opavě a obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné, Reg.  knihovna v Karviné-Fryštát.

PROSINEC

3. prosince

Klubové oslavy svátku svaté Barbory v Landek Parku, Kompresorovna hornického muzea v Landek Parku.

4. prosince

Český Krumlov, valná hromada SHHS-ČR-příprava na setkání hornických a hutnických měst ČR v roce 2O14 v Českém Krumlově.

7. prosince

Jubileuszowe 40 spotkanie gwarków SITG przy Rybnickim Zakladzie Robot Gorniczych. Místo konání Dworek nad Stawem, Wodzislaw Slaski,Účast přijali za SHHS-ČR
Ing. Josef Gavlas a Ing. Petr Rojíček,

9. prosince

Závěrečná beseda, hodnocen í činnosti, promítání Videozpravodaje, KS. Petr Bezruč, Havířov.

12. prosince

Barborka v Jastrzebie SITG. Delegace členů z havířovské pobočky.

18. prosince

Zhodnocení činnosti a Klubová Barborka, Reg. knihovna, Karviná-Fryštát.

27. prosince

setkání hornických důchodců v domečku v Horní Suché.
Promítání snímků "Slezský Detroit“ a „Zašlé slávy“ Organizátoři Jaroslav Čihar a Jaromír Minka.

V průběhu roku 2013

V průběhu roku 2013 pravidelně vycházel náš čtvrtletník Hornický Zpravodaj 
a v květnu pro VČ. schůzi BULLETIN.V prosinci vydán mimořádný
HORNICKÝ ZPRAVODAJ K 25. Výročí založení Klubu.

Výbor KPHMO