Kalendárium 2014

Kalendárium KPHMO, rok
2014

LEDEN

1.ledna

tradiční výstup na vrch Landek a Emu, spoluúčast našich členů organizovaných Václavem Šebkem s členy KČT, účast cca 250 osob. 

7. ledna

Ing. Jaroslav Minka: Zkušenosti dobrovolného záchranáře z výbuchu na Dole ČSA v Karviné, ke kterému došlo v roce 1977, přednáška, KD Petřkovice. 

13. ledna

Otevření obměněné stálé expozice „Historie psaná uhlím“ v Havířově, (dále
HPU), Společenský dům Reneta. 

13. ledna

Otakar Kochan: Petřvaldská historie, přednáška, Loutkový sál KS R Bezruče v Havířově. 
14. ledna Bc. Karol Šmehil a Martin Přibyl, NTM Praha: Hornická expozice v Národním technickém muzeu v Praze, přednáška na VŠB-TU, účast 6 členů Klubu. 
20. ledna Filmové odpoledne: Závěsná lokomotiva Bizon, Expozice
HPU, Havířov. 
29.ledna

npor. Mgr. Daniel Sekanina, Dopravní inspektorát Karviná: Bezpečnost v silniční dopravě I. část, přednáška, Regionální knihovna Karviná-Fryštát. 

ÚNOR

1. února

Senát ČR: Přátelské setkání se zástupci Hornických a hutnických spolků ČR, Praha, účast za KPHMO Ing. S. Kuba, K. Budin. 

4.února

Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc.: Island očima českého turisty, přednáška, KD Petřkovice. 

10.února

Ing. Bohuslav Koběrský: Národní parky USA. Loutkový sál KS R Bezruče Havířov. 
17. února Filmové odpoledne: Hornictví Ostravska. Expozice HPU Havířov. 
26. února Npr. Mgr. Daniel Sekanina: Bezpečnost v silniční dopravě-II. část, přednáška, Regionální knihovna Karviná-Fryštát. 

BŘEZEN

4. března

Ing. Jiří Dra honovský: Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkov, přednáška, KD Petřkovice. 

10. března

Ing. Eduard Heczko: Využití areálu bývalého Dolu Dukla. Loutkový sál KS R Bezruče v Havířově. 

14. března

Výroční členská schůze hornického spolku „Rozkvět“ v Sedlištích v Lašské jizbě. Na pozvání spolku se zúčastnili: Ing. J. Minka, Ing. J. Vilím, Ing. Šmíd, Ing. Petr Rojíček. 

17. března

Filmové odpoledne: Havířov město zeleně, Expozice HPU v Havířově. 

26. března Ing. Tomáš Malíř: Současnost a využití důlní klimatizace v OKD, přednáška, Regionální knihovna Karviná-Fryštát. 

DUBEN

1. dubna Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.: Zajímavosti některých hornických lokalit v Chile a v Bolivii, přednáška, KD Petřkovice. 
14. dubna Prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.: 165. výročí Vysoké školy báňské, vernisáž, beseda, Havířov. 
25. dubna Celostátní skok přes kůži v Mostě. Klub zastupoval Ing. J. Minka. 
28. dubna  Filmové odpoledne: Historie VŠ B-TÚ, HGF, Expozice HPU, Havířov.
30 . dubna Radim Parva: Moderní trendy v Gastronomii, přednáška, Regionální knihovna Karviná-Fryštát. 

KVĚTEN

6. května

Výroční plenární schůze KPHMO v KD Petřkovice. Čestné členství Klubu bylo uděleno Ing. Josefu Vilímovi. 

12. května

MUDr. Karel Lukeš: Operace srdce, přednáška, Loutkový sál KS R Bezruče Havířov. 

17. května 

Sraz absolventů HGF VŠB po 50 letech od absolutoria v kavárně hotelu Metropol v Ostravě-Hladnově. Účast několika našich členů. 

28. května

Ing. Viliam Šimáček, GREENGAS, DPB Paskov: Degazace dolů v OKD, a.s., přednáška, Regionální knihovna Karviná-Fryštát. 

ČERVEN

3. června

Mgr. Jindra Biolková, CSc., Mgr. Petr Kašing: Direktoři a rektoři hornických oborů VŠB-TUO 1849-2014 a významní absolventi, přednáška, KD Petřkovice. 

9. června

Doc. MUDr. Jaroslav Baťovský, CSc.: Krásná a divoká Tasmánie. Loutkový sál KS R Bezruče Havířov. 

16. června

Filmové odpoledne: Historie Havířova v květech, Expozice HPU Havířov.

17. června

Návštěva spřáteleného hornického spolku SITG z Jastrzmbie Zdroj v Landek Parku (průvodce Roman Krzak), DOV-Vysoké pece (průvodce Petr Rojíček), organizačně zajistil Jan
Vincenec. 
15-22. června Solná komora v Rakousku, fárání 
18. června do dolu v Hallstatu, zájezd, účastník Ing.J. Minka. 
20-22. června oslavy 100 let trvání Hornického spolku při obci Stonava. Bohužel přes včasnou propagaci, písemné pozvánky, osobní výzvy na výroční schůzi Klubu, schůzkách poboček a nádherné počasí během těchto tří dnů, přišli pouze tito členové Klubu: Petr Rojíček, Karel Budin, Josef Gavlas, Rodan Broskevič, Jiří Grygárek, S. Kuba.
Na
oslavy přijely i větší delegace z opačných konců republiky a
Slovenska a všichni byli nadšeni
vysokou úrovní setkání.


28. června Baňa
Cígel‘ v Prievidzi a lázně Bojnice, Klubový zájezd, organizovaný
Ing.
S.
Kubou, pobočka Karviná.


ČERVENEC

4. července

Účast
v hornických krojích na v pořadí již třetí obnovené připomínkové
hornické
mši svaté u příležitosti svátku patrona sv. Prokopa v katedrále Božského
Spasitele
v Ostravě za účasti asi 25 krojovaných členů hornických spolků našeho
regionu
ze Stonavy, Horní Suché a KPHMO.


7. července Uctění
památky tragédie na bývalém Dole Dukla v Havířově-Dolní Suché. Vzpomínková
akce za účasti členů KPHMO, přednes veršů Ing. J. M in ky, Havířov.

SRPEN
30. srpna Pietní
akt u sochy Horníka na karvinském Univerzitním náměstí s uctěním
památky horníků zahynuvších pod zemí. Spoluúčast krojovaných členů
karvinské pobočky klubu.


ZÁŘÍ

2. září

Ladislav
Bardoň: Promítání klubových videofilmů, DK Petřkovice.

4. září

Vzpomínková
akce k 40. výročí důlní tragedie na Dole František v Horní Suché, Dělnický
dům v Horní Suché. Spoluúčast členů klubu pobočky Havířov.


8. září

J.
Pawlas, R. Konopka: Historie Klubu hornických důchodců Dolu František,
beseda, mimořádně v Klubovně KHDDF v Horní Suché.

11. září

Tradiční
Den horníků v areálu hřiště HEPO pro příznivce hornického cechu, Petřvald.
Setkání připravili manželé K. a J. Budinovi, manželé P. a J. Janků,
L.
a J.Vicherkovi.

12. září

První
sraz absolventů VŠB-TU u příležitostí 165. výročí jejího založení,
v Ostravě v
areálu školy. Ke zlaté promoci bylo pozváno 75 bývalých studentů ze
všech tehdejších
fakult.
K těm, kteří se pořádané akce zúčastnili, patří Ing. Jaroslav
Minka, který byl
účastníkem
Zlaté promoce, přednesl na ní slavnostní projev a báseň kterou složil
k této
příležitosti.
Zúčastnili se i členové Klubu: Ing. Miroslav Šmíd, Ing. Josef Vilím,
Ing. Marcel
Klementa,
Ing. Boris Telatýnský, Ing. Jiří Grygárek, z titulu své funkce děkan
hornické
fakulty
Ing.Votěch Dirner, CSc. a možná i další.

26-28.září

18.
setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR
v
Českém Krumlově.
Klubový
reprezentační zájezd 45 krojovaných členů Klubu. Na zájezd přispěla
finančně
Nadace
Landek Ostrava, město Havířova OKD.

ŘÍJEN

7. října

Dr.
Ing. PetrJelínek:AsanaceTrojického údolí ve Slezské Ostravě, přednáška,
KD Petřkovice.

13 .října

M.
Borytan, SITG: Hornická historie JastrzOie Zdroj, přednáška, Expozice
HPU Havířov.
17. října Den
otevřených dveří HBZS v Ostravě, kolektivní návštěva členů
karvinské pobočky Klubu.

20. října

Filmové
odpoledne: Důl František, Expozice HPU, Havířov.

25. října

Muzeum
Dabrova Górnicza, klubový zájezd karvinské pobočky spojený sfáráním
muzejní štoly Sztygarka.Organizoval Ing. S. Kuba – karvinská pobočka.

LISTOPAD

4. listopadu

 Prof.
Ing. Jindřich Lát, DrSc.: Uhelné hornictví Ukrajiny, přednáška, KD
Petřkovice.

10. listopadu

Mgr.
Marek Sibrt: Současné hornictví a OKD, přednáška, Loutkový Sál KS R
Bezruče Havířov.
12. listopadu Valná
hromada Sdružení hornických a hutnických spolků ČR v Havířově,
účast Ing. Petr Rojíček, Karel Budin, Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.

26. listopadu

Ing.
Miroslav Rucki, návštěvnické centrum: Důl Michal – Národní kulturní
památka,
přednáška pro karvinskou pobočku.
PROSINEC

2. prosince

Oslavy
svátku sv. Barbory. Kompresorovna v Landek Parku. Setkání členů klubu
u příležitosti oslav hornické patronky. Kulturní vložka studentek církevní
konzervatoře
v Opavě.

7. prosince

Hornická
mše u příležitosti sv. Barbory v kostele ve Stonavě. Účast za Klub K.
Budin, R Rojíček, J. Gavlas a J. Minka na pozvání hornického Spolku
krojovaných horníků při obci Stonava.

8. prosince

Závěrečná
beseda, hodnocení činnosti, Videozpravodaj Klubu, Loutkový sál
KS R Bezruče Havířov.

11. prosince

Klubová
Barborka karvinské pobočky, Regionální knihovna, Karviná –Fryštát.

15. prosince

Filmové
odpoledne:Jihlavský hornický průvod, Expozice H PU, Havířov.

17. prosince

Klubová
Barborka. Regionální knihovna Karviná-Fryštát.

V průběhu roku 2014

V
průběhu roku 2014 se předseda Klubu Ing. Petr Rojíček a jednatel
Karel Budin pravidelně
zúčastňovali koordinačních porad spolu s řediteli Landek Parku a
Nadace
Landek
Ostrava a vzájemně se informovali o aktivitách svých organizací a
koordinovali svou
činnost
v oblastech společných zájmů.