Kalendárium 2015

Kalendárium KPHMO, rok
2015

LEDEN  

1.ledna

1. ledna: Novoroční výstup zdatných členů Klubu na vrch Landek v Petřkovicích a haldu
Emu ve Slezské Ostravě.

6. ledna

Ing.Bohdan Lasák: Čína a uhlí (z cest po uhelných provinciích-Datong). Přednáška
a beseda v KD Petřkovice.

12. ledna

Jan Durda: Cesta na Galapágy. Přednáška a beseda v KD Petra Bezruče
v Havířově.

14. ledna

Návštěva P. Rojíčka, K. Budina, J. Vaňka a K. Slívy v Senátu Parlamentu ČR
k přípravě výstavy „Uhlí na Ostravsku“. 
26. ledna Knihovna v Havířově vydala knihu s veselými hornickými historkami. Autor:
Jaroslav Čihař, člen KPHMO, pobočka Havířov.
28. ledna Ján Labák, Klub vojenské historie Chotěbuz: Vojenská historie na Karvinsku.
Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná Fryštát.U, Havířov. 
   

ÚNOR

 

3. února

Ing. Rostislav Dajč: 3D modely v uhelném a rudném hornictví. Aplikace na
vybrané doly v OKR a rudný důl Horní Benešov. Přednáška a beseda v KD Petřkovice

4.února

Setkání vybraných členů Klubu solu s delegací SHHS s místopředsedou Senátu
ČR MUDr. Přemyslem Sobotkou.
 

9.února

Ing. Bohuslav Muras: O bezpečnosti v Havířově. Přednáška a beseda v KD Petra
Bezruče v Havířově.
25. února Karel Budin: Ostravské kolonie. Přednáška a beseda v Regionální knihovně
Karviná Fryštát.
   

BŘEZEN

 

3. března

Ing. Miroslav Šmíd: O těžbě, kultuře a společenských vztazích v hornických
regionech, zejména na Ostravsku. Přednáška a beseda v KD Petřkovice.

6. března

Jednání u starostky Slezské Ostravy MVDr. B. Jelonkové o další spolupráci.
Za Klub se zúčastnili prof. Jiří Grygárek a Karel Slíva.

9. března

Výjezdní zasedání výboru Klubu v Havířově k přípravě 19. Setkání hornických
a hutnických měst a obcí ČR, které se zde uskuteční v červnu 2015. 

9. března

RSDr. Miroslav Opálka: Aktuální informace o důchodové reformě. Přednáška
a beseda v KD Petra Bezruče V Havířově.

17. března Ing. Stanislav Kuba: Přednáška o hornictví pro žáky ZŠ v Regionální knihovně
Karviná Fryštát.
25. března Zuzana Macháčková, Nadace OKD: Činnost Nadace OKD. Přednáška a beseda
v Regionální knihovně Karviná Fryštát.
   

DUBEN

 
7. dubna Jaroslava Vaněčková: Sluneční hodiny v Ostravě a okolí. Přednáška a beseda v KD
Petřkovice.
14. dubna Setkání vybraných členů Klubu spolu s delegací SHHS s předsedou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem.
20. dubna Ing. Dombrovský, CSc., Ing. Eduard Heczko: Přípravy na Havířovské vzpomínání
vrcholí. Přednáška a beseda v KD Petra Bezruče V Havířově.
24. dubna  Setkání bývalých záchranářů bývalého dolu J. Fučík v Petřvaldě za účasti členů
KPHMO.
29 . dubna Ing. Radim Vaško, Gascontrol s. r. o.: Klimatizace v podzemí dolů
OKD. Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná Fryštát.
   

KVĚTEN

 

5. května

Výroční plenární schůze Klubu ve velkém sále KD Petřkovice.

11. května

Ing. Jaroslav Gongol: Okružní plavba na zaoceánské lodi. Přednáška a beseda
v KD Petra Bezruče V Havířově.

12. května 

Šachťák pro celostátní seminář ředitelů knihoven v Domově seniorů Dolu
František v Horní Suché. Připravili a asistovali: Jan Čihař, Jan Kočvara a Jaroslav Minka.

27. května

Vladislav Pięcikiewicz, člen československého olympijského výboru: Z historie
českého olympijského sportu. Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná Fryštát.
   

ČERVEN

 

2. června

Komentovaná návštěva členů Klubu v Dolní oblasti Vítkovic, včetně nástavby
vysoké pece (Bolt Tower).

8. června

Ing. Radim Vaško, ředitel a prokurista GASCONTROL: Jak úspěšně podnikat.
Přednáška a beseda v KD Petra Bezruče V Havířově.

10. června

Vernisáž rozšíření stálé hornické expozice a výstava dětské kresby
ve Společenském domě Reneta v Havířově.

18. června

Poslední porada za účasti členů Klubu před zahájením 19. Setkání hornických
a hutnických obcí a měst ČR v Havířově.
15-22. června Solná komora v Rakousku, fárání 
18. června do dolu v Hallstatu, zájezd, účastník Ing.J. Minka. 
19-21. června 19. Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR Účast členů Klubu
v průvodu a na doprovodných akcích. Na tomto setkání převzali členové
KPHMO: Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc. cenu „Český Permon“, za mimořádný přínos k organizaci
19. Setkání HHMO v Havířově a L. Bardoň „Medaili SHHS“ za rozvoj montánních tradic.
28. června Exkurze do solného dolu Bochnia a návštěva Krakówa,PL. Klubový zájezd.

30.června

Zahájení prací na panelech pro výstavu v Senátu ČR v Praze skupinou
pověřených pracovníků Klubu. Byl upřesněn název na: „Uhlí na Ostravsku. Činnost
a hornické tradice KPHMO“.

   

ČERVENEC

 
3. července
Průvod a vzpomínková mše v kostele sv. Václava v Ostravě k oslavě svátku


sv. Prokopa s malou účastí členů KPHMO.
7. července Účast uniformovaných členů Klubu na pietním aktu k 54. výročí tragédie na
Dole Dukla.
   

ZÁŘÍ

 

1. září

Vyvěšení hornické vlajky v hornickém muzeu na Rotschildově vile ke Dni horníků.

1. září

Promítání klubových videofilmů z dílny Ladislava Bardoně v KD Petřkovice.

12. září

Pietní akt k uctění památky horníků, kteří zahynuli pod zemí, v rámci oslav Dne
horníků v Karviné. Účast uniformovaných členů na kladení věnců a oslavách.

15. září

Ing. Lumír Plac: Landek Park aktuálně. Přednáška a beseda v KD Petra Bezruče
v Havířově.

30. září

Ing. Petr Jelínek, DIAMO, s. p., o. z. Odra: Vodní jámy Žofie a
Jeremenko. Přednáška a beseda v Regionální knihovně Karviná Fryštát.
   

ŘÍJEN

 

6. října

Ing. Jaroslav Minka: Od hnědého uhlí po černé, od SHR po OKR, od Duchcova
po Ostravu. Přednáška a beseda v KD Petřkovice u příležitosti 75. narozenin autora.

8 .října

Historie zeleně ve městě. Konference v KD Radost v Havířově. Účast delegace
KPHMO.
12. října Jiří Vavřík: Ambrožíci – úspěšní včelaři. Přednáška a beseda v KD Petra Bezruče
v Havířově.

17. října

Exkurze členů karvinské pobočky na Národní kulturní památku Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích. Klubový zájezd.
   

LISTOPAD

 

3. listopadu

Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.: Důlní otřesy-historie a současnost. Přednáška a beseda
v KD Petřkovice.

9. listopadu

Ing. Jiří Cienciala, CSc.: Řešení nezaměstnanosti v regionu. Přednáška
a beseda v KD Petra Bezruče V Havířově.
13. listopadu Ukončení prací na panelech pro výstavu v Senátu ČR. Celkem bylo graficky
zpracováno a pro tisk připraveno 14 panelů, z nichž každý bude mít finální velikost
80 x 120 cm.

25. listopadu

Ing. Stanislav Kuba: Vznik Velké Karviné po roce 1945. Přednáška a beseda
v Regionální knihovně Karviná Fryštát.
   
PROSINEC  

1. prosince

Setkání horníků a příznivců hornického cechu u příležitosti svátku svaté
Barbory v kompresorovně Landek Parku (společné foto, organizovaná návštěva kapličky
sv. Barbory, kulturní program, křest knihy Ing. Šmída „Písničky a povídačky z poválečné
Ostravy 1945-2015“, pohoštění a volná zábava).

¨1. prosince

Šachťák pro pracovníky Městské knihovny v Havířově. Připravili a asistovali:
Jan Čihař, Jan Kočvara a Jaroslav Minka.

14. prosince

Závěr roku havířovské pobočky KPHMO s vystoupením souboru Havířovské
BABKY.

16. prosince

Klubová Barborka pobočky Klubu v Karviné.
   

V průběhu roku 2015

V průběhu roku se pravidelně 1x měsíčně scházel výbor, 1x čtvrtletně vycházel Hornický
zpravodaj, byl vydán bulletin k plenární schůzi a Almanach k 10. výročí pobočky Karviná.