Karviná rozhodla, že OKD může těžit pod Starým městem

Zastupitelé Karviné schválili prodloužení dohody s OKD o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů města do roku 2023. Tento krok je nezbytný k tomu, aby společnost OKD mohla požádat o povolení rozšíření těžby v souladu s již povolenou studií EIA. „Těžařské firmě pomůže hlavně zachovat pracovní místa co nejdéle, což je i pro nás prioritou číslo jedna,“ sdělil karvinský primátor Tomáš Hanzel.

Dohoda počítá s těžbou uhlí pod Starým Městem (v lokalitě jasně ohraničené rezidenční částí) i částmi Karviná – Město a Doly (pod neobydlenými lokalitami), které se nacházejí v dobývacím prostoru Důlního závodu 1 – Karviná. OKD tento krok podle svého mluvčího Iva Čelechovského považuje za velmi důležitý. „Na základě rozhodnutí Karviné v nejbližších dnech stát požádáme o povolení hornické činnosti v této lokalitě, ve které se nachází asi 4 milióny tun kvalitního koksovatelného uhlí. Samotné těžbě ale bude nejprve
přecházet náročný a složitý proces včetně průzkumů, které by měly potvrdit, zda se OKD vůbec vyplatí uhlí pod Starým Městem dobývat,“ řekl Čelechovský.

Dohoda těžaře zavazuje přispívat do rozpočtu Karviné, odvádět kompenzace za vytěžené nerosty a v případě výkupů domů ve Starém Městě uhradit jejich majitelům také náklady za výměnu topidel (kotlíkovou dotaci).

Karvinský primátor uvedl, že město má zájem na postupném, nikoliv skokovém, útlumu těžby. „Chceme, aby OKD nadále zaměstnávalo naše obyvatele. Podporujeme proto její reorganizaci i smysluplné a ekonomicky únosné dobývání uhlí,“ doplnil Hanzel

0 0