Kdo letos získá Českého Permona?

Kdo letos získá Českého Permona?

V plném běhu jsou přípravy na 27. Setkání hornických měst a obcí (SHMO) ČR v termínu od 8. do 11. září. Akce, jež se uskuteční v Ostravě i díky partnerství organizátorů se společností OKD, bude zahrnovat mimo jiné slavnostní předávání cen Český Permon. A právě na mimořádné ocenění může kandidáta navrhovat i veřejnost.

Český Permon se vyhlašuje pod patronátem Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky v pěti kategoriích: Hornický folklór, Záchrana technických památek, Největší počin roku, Celoživotní dílo a Mimořádná cena. Cílem je ocenit osobnosti, spolky či instituce, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj a udržování hornických tradic,“ řekla Měsíčníku Horník Dagmara Hýblová za iniciativu Fajront!!! zajišťující program této akce.

Hostitelské město, letos Ostrava, uděluje tradičně mimořádnou cenu v té poslední kategorii. „Kdo by to měl být? Pokud víte o zajímavých osobnostech nebo spolcích, které se zasloužily o rozvoj hornických tradic na Ostravsku, pošlete nám svou nominaci. Z návrhů vybere naše město jednoho vítěze, který si v září převezme prestižní ocenění,“ vyzývá Hýblová. Nominována, jak upozorňuje, může být fyzická i právnická osoba. „Návrhy je možné posílat nejpozději do 2. června,“ doplňuje s tím, že kandidáty na mimořádnou cenu je třeba oznámit prostřednictvím formuláře na e-mailovou adresu fajront@ostrava.cz nebo v tištěné podobě na adresu Dagmara Hýblová, Magistrát města Ostravy, odbor kancelář primátora, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR udělí České Permony letos již po dvacáté, jejich vyhodnocení je na Hornickém konziliu v Rudolfově, předávání bude na 27. SHMO v Ostravě. V rámci propagace celé této havířské slávy už ostravská radnice sdílí spoustu fotek horníků z rodin pro prezentaci Fajront!!! K dárcům snímků patří například Libor Lička s obrázkem z Dolu Prezident Gottwald v Horní Suché či Libuše Kačorová s obrázkem z Dolu Petr Bezruč v Ostravě.

0 0