KONEC STAŘÍČSKÉHO SKIPU, VYTÁHLI DOPRAVNÍ NÁDOBY

KONEC STAŘÍČSKÉHO SKIPU, VYTÁHLI DOPRAVNÍ NÁDOBY
Dopravářům pomáhal i autojeřáb venku.

Po šestačtyřiceti letech skončil v květnu provoz skipového těžního zařízení ve výdušné jámě II/3 na Staříčské lokalitě Útlum – Jih. Od počátku června se proto údržbáři s předákem Jiřím Lisníkem pustili do přípravy na vytažení dopravních nádob číslo 1 i 2. Ve třetím týdnu v červenci náročnou operaci dokončili.
„Poslední výměna skipových klecí proběhla před čtrnácti lety. Od té doby nám sloužily až do konce paskovské těžby. Jen předloni jsme ještě dávali nová těžní lana,“ řekl vedoucí dopravy René Gadatsch s tím, že výměny si prováděli údržbáři jámy vždy ve vlastní režii. A stejně tak teď i likvidovali skip.

Předcházelo tomu zpracování projektové dokumentace na takzvané odložení lan i dopravních nádob, což dodavatelsky provedla firma INCO. Gadatsch vytvořil pracovní postupy na všechny potřebné operace. „Začalo se demontáží vysokofrekvenční signalizace – dorozumívacího zařízení – a v tu chvíli se už nesmělo se skipem jezdit. Následovalo odložení dvou spodních vyrovnávacích lan s délkou 850 metrů. To proběhlo na nejnižším patře, kde se namotaly na cívky a vyvezly z dolu. Jedna dopravní nádoba byla usazena dole, další nad poklopy na ohlubni nahoře,“ popsal vedoucí dopravy.

Historie Staříčského skipu

Pokračovalo se odložením tří ze čtyř těžních lan o průměru 40 milimetrů a délce 850 metrů. To poslední, které zůstalo ve výdušné jámě, bylo ukotveno k bubnu těžního stroje. „Dopravní nádobu číslo 1 jsme po odstranění čepů z úvazků na ohlubni přesunuli na transportní kolejový vozík a jeli ven z jámy. Z budovy jsme tento kolos o výšce 12,6 metru a hmotnosti dvaceti tun dostávali pomocí dvou jeřábů – našeho ze strojovny a najatého autojeřábu s nosností padesáti tun stojícího na nádvoří,“ pokračoval Gadatsch.

Údržbáři jámy, mezi nimiž začal jako zámečník pracovat i bývalý přípravářský hlavní předák Ivan Grossinger, poté ještě v dole maximálně odstrojili dopravní nádobu č. 2. Demontovali z ní veškerou výstroj, aby byla pro vytažení podle projektu co nejlehčí. „Volně visící poslední těžní lano přes speciální úvazek přikotvili k nádobě a vyjeli s ní na ohlubeň. Tam se vyvážela stejně jako ta první. Nebylo to vzhledem k jejich vysokému těžišti nic jednoduchého,“ vysvětlil vedoucí dopravy s tím, že skipové klece skončí v provozu hospodaření s kovovým odpadem. Půjdou do šrotu.

Vytahování skipových nádob na Staříči.

Paskovští dopraváři, jak Gadatsch přiblížil, nyní pokračují podle projektových dokumentací na další přípravě na likvidace jam. „Klademe dosypávací potrubí, potrubí pro intertizace a pro odvod migrujících plynů, na čtvrtém patře chystáme demontáž sypy propadu a v jámě pod úrovní třetího patra budeme rozebírat svislé pažení – část lezního oddělení. Skip jsme totiž měli vyhlouben na čtvrté patro, ale těžilo se ze třetího.“
uzavřel jejich vedoucí.
 

0 0