Koordinační výbor důchodců OKD: Organizace žijí i díky těžařské nadaci

Koordinační výbor důchodců OKD: Organizace žijí i díky těžařské nadaci

Nejvíce bývalých  horníků a dalších  vysloužilých pracovníků  šachet sdružují kluby  z dolů František a Dukla.

Uskutečnit dokonalou inventuru v členské základně všech osmnácti přidružených organizací kvůli jejich lepšímu chodu i financování. To si za hlavní úkol v letošním  roce stanovil Koordinační výbor důchodců (KVD) OKD zastupující několik tisíc bývalých důlních i povrchových zaměstnanců šachet z našeho revíru.„Našim hlavním posláním je zajistit nejnutnější činnost organizací začleněných pod KVD. Mnohé z nich už jsou, jak říkáme, sirotky bez vlastní odborové organizace anebo šachty,“ řekl Vilém Uher. Ten dělal v OKD sedmadvacet let, začínal jako elektrikář na závodech v Petřvaldské dílčí pánvi a vyřazen pro obecnou chorobu byl z funkce vedoucího investiční výstavby na Fučíku. Předsedou výboru se stal vloni poté, co na tomto postu po třiadvaceti letech skončil Karel Bajtek (dnešní čestný předseda KVD).

Jednání KVD OKD v Domečku v Horní Suché.

Největší organizace, jak Uher poznamenal, sdružují vysloužilé pracovníky z dolů František a Dukla – každá okolo tří stovek seniorů. „Ty jsou schopné stále přibírat nové členy. Naopak v Ostravě nám kluby doslova vymírají. Například jen vloni dva ukončily činnost a jiné se chtějí přidat k těm větším. Taková organizace z šachty Fučík 3 – Ludvík má už jen asi třicet členů,“ uvedl předseda s tím, že KVD dává každému z těchto
sdružení určitý paušál a pak příspěvky podle členské základny.

„Tyto peníze umožňují, aby se bývalí havíři mohli vůbec někde scházet. Ne každá organizace má totiž sál či klubovnu zdarma. Příspěvky jim umožňují i další činnost: Od návštěv jubilantů a nemocných, přes členské schůze až po oslavy,“ vysvětlil Uher s tím, že důležitým partnerem KVD se stala Nadace OKD. Právě její prostředky umožnily výboru přerozdělovat peníze dále. „Je to pro nás velká podpora, za kterou jménem všech velmi děkuji,“ nechal se slyšet.

Uher také upozornil, že KVD vyvíjí snahu o zachovávání profesních tradic, a to nejen oslav Dne horníků nebo svátku sv. Barbory. „Jejich udržování pomalu upadá. Proto podporujeme krojované horníky a sami hrdě nosíme naše uniformy. Jak jinak dát veřejně na vědomí úctu k hornictví, než uniformou,“ zakončil předseda výboru.

Jsme na facebooku

REKLAMA

REKLAMA