KŘEST BROŽURY DUKLA 1961

KŘEST BROŽURY DUKLA 1961

Dne 28.6. v 16 hodin proběhl v Havířově křest brožury DUKLA 1961 v rámci expozice s názvem HISTORIE PSANÁ UHLÍM. V rámci expozice si mohou návštěvníci připomenout smutnému. výročí dukelské havárie, při které zemřelo 108 havířů – otců, synů a manželů. Brožura je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá historií dolu Dukla, pak je zde popsáno neštěstí, které se na šachtě odehrálo osudného dne 7. 7 . 1961 a ve druhé části je popsán příběh vdovy paní Květy Krausové po zemřelém horníkovi Oldřichu Krausovi. Brožura je protkána bohatou obrazovou dokumentací.  Brožurku DUKLA 1961 vydala Městská knihovna Havířov a finančně se na ní podílela Nadace Landek Ostrava. Dne 28.6.2021  brožuru pokřtili: primátor města Havířov Ing. Josef Bělica, MBA, Ing. Jaroslav Kubánek z Nadace Landek Ostrava, Ing. Eduard Heczko a Jaroslav Čihař – oba z Klubu přátel hornického muzea Ostrava, z. s. z havířovské pobočky. Autorsky ji sestavili: Bc. Michaela Kroupová z Městské knihovny Havířov, Jaroslav Čihař a Václav Smička – oba z Klubu přátel hornického muzea Ostrava, z. s.  „Když na těžní věži černá vlajka vlaje, je vidět široko daleko do našeho kraje. Mámy a tátové, děti a manželky sdílí svůj bol hledic marně na věž šachty do otáčejících kol!“ – Jaroslav Minka Brožura je neprodejná, můžete si ji zdarma vyzvednout v expozici Historie psaná uhlím  na Pavlovově ulici č. 2 v Havířově. Expozice je nově přestěhovaná ze Společenského domu v Havířově do nových bezbariérových prostor. Na budování krásné hornické expozice se stále pracuje. Využijte možnosti ji navštívit a zhodnotit práci KPHMO, z. s. a Městské knihovny Havířov. 

Slavnostní akce se zúčastnilo 55 hostů, návštěvníků a krojovaných horníků. Též zde byla hojná účast médií z řad regionálního tisku a televizí. 

Zdař Bůh! 

Kateřina Polínková

2 0