Křest knihy Karla Neubergera

V pátečním odpoledni 4. října uspořádal Hornicko–historický spolek Stříbro v městském muzeu křest další publikace, a to již 12. v pořadí z pera člena spolku Karla Neubergera. Kniha opět pojednává o městě Stříbře a rudném revíru v okolí města. Data dějin jsou neustále doplňována novými daty a údaji. Kniha se opět člení na několik kapitol. Jedna z kapitol doplňuje nové informace o hornických uniformách, další bohatou historii a sbírku stříbrských minerálů, další z kapitol opět dává možnost nahlédnout do nedaleké historie, kdy někdejší horníci vzpomínají na své mládí, další kapitola hovoří o hornických čepicích jako o jednom z doplňků hornické uniformy.

Tentokráte tvoří hlavní kapitolu důlní mapy stříbrského revíru, jedná se o výtah jen 74 kusů těch nejzajímavějších. Celkem má autor důlních map cca 280 ks. Z archivních dokumentů vyplývá, že by jich mělo být okolo 1 200 kusů, zbývající rozdíl se dosud nepodařilo objevit. Nová publikace má 380 stran čtení a obrázků, je dosud nejmohutnější knihou. Autor ji věnuje svému otci Karlovi, který ho v mládí k hornictví přivedl. Křtu publikace se zúčastnili jen pozvaní hosté z celé ČR (Sokolov, Chodov, Nové Sedlo, Jáchymov, Příbram, Zbůch, Tlučná, Planá, Chomutov, Most a nesmíme zapomenout na představitele státní báňské správy z Prahy a Plzně). K poslechu nám při zahájení akce zazpíval soubor ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky Blanky Červené za hudebního doprovodu Aleny Neubergerové. O křest knihy byly požádány tři dámy (manželka autora Alena, Soňa Šustrová a Lenka Marešová – grafička, která knize dala finální vzhled). Již před mnoha lety zavedl hornický spolek tradici, že při křtu obdrží účastník jeden výtisk knihy zdarma, což se stalo. Při zahájení jsme nezapomněli ani na několik kamarádů, kteří obdrželi naše hornická vyznamenání – Bivoj Merc, Bohumil Machek, Soňa Šustrová, František Šimůnek, spolek Řimbaba Bohutín. Rovněž státní podnik DIAMO, o. z. SUL v Příbrami z rukou ředitele Zbyňka Skály odměnil staré horníky pamětními listy. Pak se již jen podepisovalo. Poté nám k poslechu, při drobném občerstvení, hrála hudební skupina. Je skvělé, že se dobrá parta hornických kamarádů měla možnost po delší době neformálně sejít.

Zdař Bůh!
Karel Neuberger,MBA
Hornicko-historický spolek Stříbro

0 0