Krojovaní horníci nechali posvětit prapor

Krojovaní horníci nechali posvětit prapor

Krojovaní horníci dolu ČSA mají nový prapor. Tomu nechali požehnat v rámci bohoslužby, která proběhla v den svaté Barbory v doubravském kostele.

Krojovaní horníci dolu ČSA se v předvečer svaté Barbory sešli před kostelem v Doubravě, aby nechali posvětit nový prapor, který nahradí stávající. Ten je starý a prý už potřeboval vyměnit. „Naše vlajka už byla stará, a proto jsme si pořídili novou a teď chceme, aby nám jí farář posvětil. Je z jedné strany zelená, na té je svatá Barborka, která drží kalich a na té druhé černé jsou hornická kladiva,” uvedla pro TV Polar předsedkyně Krojovaných horníků dolu ČSA Marie Izaiášová.


Novému praporu v úvodu tradiční bohoslužby před kostelem požehnal ředitel teologického konviktu v Olomouci Alfréd Volný. „My tím požehnáním toho praporu chceme požehnat práci horníků, jejich těžkému údělu, ale samozřejmě i tato bohoslužba je připomínkou těch, kdo zahynuli při této namáhavé a těžké práci,” říká farář Marcel Puvák.

Na tradiční bohoslužbu se krojovaní horníci do kostela přesunuli seřazeni do průvodu. Také samotnou mši vedl ředitel konviktu v Olomouci.

Nový prapor je symbolem kroužku krojovaných horníků. Pro posvěcení si přišli zejména proto, aby nad nimi držela svatá Barborka ochrannou ruku a to jak nad aktivními pracovníky, tak také nad bývalými horníky v důchodu.

Důl ČSA (v minulosti zněl celý název Důl Československé armády) je důlní komplex společnosti OKD, skládající se ze dvou těžebních závodů Jan Karel a Doubrava. Důlní pole se vyskytuje na katastrech obcí Karviná, Orlová, Doubrava a Dětmarovice a jeho plocha činí okolo 26 km². Závody Jan Karel a Doubrava jsou propojeny chodbou, která bude po uzavření dolu Doubrava sloužit pro přepravu uhlí z této lokality na závod Jan Karel. Důl ČSA je producentem zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí. Současná těžba se odhaduje cca na 3 mil. tun ročně.

Krojovaní horníci dolu ČSA mají nový prapor (video)

0 0