Kronikář

Kronikář    Vítězslav   H e t e n b e r g e r
VHNarodil se 1. června 1928 v Ludgeřovicích. Jeho otec pracoval nejdříve jako soustružník a později jako mistr na dole Oskar v Petřkovicích. Od okupace až do svého důchodu pracoval na dole Hlubina. Matka byla v domácnosti. Má tří sourozence.

Ze školního vzdělání má pět tříd obecné školy, čtyři třídy měšťanské školy a tří ročníky učňovské pokračovací školy. V létech 1943 – 1947 se vyučil zámečníkem a po vyučení pracoval rok ve strojírně VŽKG. V létech 1948 – 1950 absolvoval nižší průmyslovou školu strojní ve Vítkovicích a po ukončení studia nastoupil na důl Hlubina jako zámečník. V letech 1950 – 1952 vykonal vojenskou prezenční službu. Po ukončení pracoval na dole Hlubina jako důlní zámečník a v roce 1953 byl jmenován do funce energetika. V roce 1958, po sloučení Dolu Hlubina s Dolem Generál Jeremenko, byl jmenován hlavním energetikem podniku a tuto funkci zastává dosud.

V létech 1957 – 1960 absolvoval ve večerním studiu vyšší průmyslovou školu hornickou a v létech 1966 – 1970 Institut průmyslové energetiky.

Během svého působení na dole Hlubina byl členem redakční rady závodního časopisu a dopisovatelem různých deníků a časopisů. Je úsekovým důvěrníkem, členem komise zlepšovatelů při ZV ROH Dolu Hlubina, je členem komise zlepšovatelů při MěOR a členem poradenského sboru při KOR. Dále pracuje jako organizační pracovník vúboru závodní pobočky ČSVTS Dolu Hlubina, je vědeckým tajemníkem komise vynálezců a zlepšovatelů Krajské rady ČSVTS a členem komise vynálezců a zlepšovatelů a zlepšovatelů České rady ČSVTS. Sám je aktivním zlepšovatelem.

Vzhledem k tomu, že má kladný poměr k socilalistickému zřízení, dobře zná podnik i oba závody a má schopnosti písemně zaznamenávat významné události, byl schválen stranickým i odborovým orgánem Dolu Hlubina do funkce kronikáře k 1. lednu 1978.