Kurz pro báňské záchranáře – Ostrava 2017

Kurz pro báňské záchranáře – Ostrava 2017
Účastníci kurzu

část kurzu byla velmi zajímavá a přinesla nám mnohé nové znalosti, ať už v oboru první pomoci, služebních řádů nebo detekce a indikace vzorků ovzduší. Kolegové z Ostravy se k nám chovali velmi přátelsky a byli nám ve všem po celou dobu kurzu nápomocni. Byli vstřícní k našim dotazům či potřebám, za což jim patří velký dík! Po každodenní výuce a výcviku zůstal čas i na poznávání Ostravy, a tak jsme navštívili Hornické muzeum na Landeku, či vyhlášenou Stodolní ulici.

Díky tomuto kurzu jsme poznali nové kolegy z hornické branže, kterým patří náš obdiv za jejich dobromyslnost, bohabojnost, rozvážnost, skromnost, chytrost, statečnost, spravedlivost a svobodomyslnost. Bánští záchranáři patří k nejhumánnějšímu odvětví hornické činnosti, kdy při záchraně životů a majetku nasazují své životy a zdraví. Už se moc těšíme na naše působení na ZBZS Hamr na Jezeře, kde se budeme dále snažit přiučit co nejvíce novým věcem a být plnohodnotnými a dobrými záchranáři. Na závěr bychom chtěli poděkovat našim mistrům, vedoucím a vedení o. z. TÚU Stráž pod Ralskem, že nám umožnili zúčastnit se tohoto kurzu a rozšířit si své znalosti.

Tomáš Vìchet
báňský úpravář NDS 10, o. z. TÚU

0 0