Likvidace Dolu Lazy pokročila, zchátralý úpravárenský komplex jde k zemi

Likvidace Dolu Lazy  pokročila, zchátralý  úpravárenský komplex  jde k zemi

Závod DARKOV zahájil v září na Dole Lazy demolice povrchových stavebních objektů bývalé úpravny uhlí, která je dominantou areálu. Několik let se nevyužívá a je velmi zchátralá. Během října proběhl už také zásyp jámy č. 2. Likvidační práce jsou součástí útlumového programu schváleného vládou.

Příprava na zásyp jámy Dolu Lazy

Státní podnik převzal Důl Lazy od společnosti OKD loni k 1. lednu a dokončil legislativní a technickou přípravu na závěrečnou fázi likvidace dolu, do které patří demolice povrchových objektů a zásyp jam. Těžba uhlí tady skončila v roce 2019, provoz úpraven byl ale ukončen dříve, už v roce 2015, a od té doby stavba chátrá a dostala se do havarijního stavu.

Jedná se o likvidaci 25 stavebních objektů, z toho je 5 zastřešených dopravních mostů. Z dálky jsou vidět jako tmavě červená dominantní stavba u silnice mezi Ostravou a Karvinou. Výška objektů je různá, nejvyšší objekt (přesýpací stanice) má výšku až 41 m. Demolice by měla být hotová do konce roku. Odhadem je tam zhruba 1 500 tun materiálu, převažuje železo. Náklady na likvidaci komplexu pokryje výtěžek z prodeje šrotu. Během října proběhl také zásyp jámy č. 2 a připravuje se zásyp dalších dvou jam.

Po dokončení likvidace dolu by areál mohl být využitý znovu průmyslovým směrem, ovšem s důrazem na ekologii a cirkulární ekonomiku. Podle master plánu (vize) zpracovaného ve spolupráci s krajskou společností MSID by tady mohla být fotovoltaická elektrárna doplněná o výrobu vodíku a zařízení na zpracování druhotných surovin. Nové využití však bude záviset především na zájmu investorů.

Nejstarší zmínka o počátcích dolování v této lokalitě pochází z roku 1835. Budování Dolu Lazy bylo zahájeno v roce 1890, tehdejší název byl Neuschacht (Nová jáma). V roce 1950 došlo k přejmenování na „Důl Antonín Zápotocký“ a v roce 1991 na současný Důl Lazy. Symbolický poslední vozík uhlí z dolu vyvezli horníci 28. listopadu 2019. Za téměř 130 let provozu se v dole vytěžilo 145 mil. t uhlí.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

0 0