Lithium se může těžit na devíti místech

Lithium se může těžit na devíti místech

V oblasti Krušných hor a Slavkovského lesa je podle informací ministerstva životního prostředí (MŽP) celkem devět platných průzkumných územích licencí, které se týkají lithia. Kromě Cínovce se jedná především o Horní Slavkov.

Společnost Geomet má čtyři licence, tři získala firma KMK Granit a dvě společnost Cínovecká deponie. Těžbě lithia, stejně tak jako dalších nerostných surovin, musí předcházet geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek.


„Všechna nová či prodloužená průzkumná území stanovená ve správních řízeních od roku 2014 týkající se lithia mají i písemný souhlas ministerstva průmyslu a obchodu. Bez souladu se surovinovou politikou, který si MŽP ověřuje formou stanoviska a souhlasu ministerstva průmyslu a obchodu, by nebylo možné průzkumné území stanovit,“ uvedla pro Právo Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP.

Průzkumná licence umožňuje firmě na vymezeném území geologické práce. U některých činností, jako jsou například vrty, je však nezbytný písemný souhlas majitele pozemku a další řízení.

Na čtyřech lokalitách pak byl již udělen souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Ten opravňuje společnost přednostně požádat u příslušného obvodního báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru a následně o povolení hornické činnosti. Jeden souhlas už má Cínovecká deponie, dva firma Geomet a jeden má společnost Sanaka Industry.

Samotné těžbě nicméně předchází mnoho dalších povolení a procesů, včetně posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Nejdále je v tomto ohledu podle Roubíčkové společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Ta má všechna povolení k těžbě již od loňského podzimu.

Převzato z webu iUHLI.cz

0 0