Metan z fukačů: Voda není účinná, ale práškem se dá uhasit spolehlivě!

Metan z fukačů: Voda není účinná,  ale práškem se dá uhasit spolehlivě!
Zapalování metanové stěny.

 

Simulace výronu důlního plynu CH4 na čelbě z takzvaného fukače se stala poslední novinkou v programu bezpečnostního školení horníků. Specialisté z VVUÚ Ostrava podle požadavků společnosti OKD vyrobili metanovou stěnu, kde předváděli hašení.

 

Vodou je hašení neúčinné.

„Inspirace přišla od horníků z Polska používajících něco podobného během tamních školení,“ popsal Robert Pilař, vedoucí zkušebních laboratoří společnosti VVUÚ. Na jejím odloučeném pracovišti ve Štramberku se na jaře opět konalo první z letošních emočních zaměstnání pro zaměstnance OKD. Střelmistři a jejich pomocníci pro ně kromě metanové stěny připravili ukázky výbuchu prachů z dřevěných pilin, hliníku, hnědého uhlí či barevných náplní (tonerů) do počítačových tiskáren. A dále exploze šesti- a devítiprocentní metanovzdušné směsi a pak osmi kilogramů hnědouhelného prachu přímo ve štole.

Prášek reaguje spolehlivě.

„U metanové stěny jsme demonstrovali rozdíl mezi hašením hořícího důlní-ho plynu vodním a práškovým hasicím přístrojem. Vodou se metan neuhasí, ale prášek si s ním poradí spolehlivě,“ upřesnil Pilař. Likvidaci ohně z fukače předváděl profesionál Martin Türke z hasičské stanice v Bílovci. Upozorňoval, že při použití vody v blízkosti takového požáru člověk bez zvláštního ochranného oděvu dlouho nevydrží a ničeho nedosáhne. Naopak spuštění práškového hasicího přístroje vedlo k rychlé izolaci hořícího prostoru od kyslíku a tudíž i k úspěšnému uhašení plamenů.

Türke rovněž vysvětloval zásady první pomoci a podávání umělého dýchání na figuríně těla. Horníci ho však zaskočili. „Ptal jsem se, jaké číslo voláme v případě nehody nebo neštěstí. Očekával jsem, že uvedou 112, oni mi ale odpověděli, že 6. Jsou tak naučeni, vždyť je to tísňová linka v jejich práci na šachtě.“ řekl hasič.

Můžete si přečíst:
Metanu se týká i poučení BOZP

0 0