Metanu se týká i poučení BOZP

Metanu se týká i poučení BOZP

Odbor řízení bezpečnosti kromě uspořádání štramberského školení zvolil problematiku metanu a s ním souvisejících témat také pro červnové poučení všech zaměstnanců firmy v oblasti BOZP. Jako heslo měsíce stanovil: Vždy zhodnoť míru rizika, zastav se a přemýšlej!

Vedoucí odboru Pavel Zajíček v této souvislosti zdůraznil potřebu plyn CH4 nejen měřit, ale rovněž vyhledávat, pracoviště řádně větrat, dbát o správné umístění metanových čidel i protivýbuchových uzávěr, likvidovat prach, vyplňovat volné prostory i výlomy hlušinou a svědomitě udržovat postřiková zařízení a také řezné orgány dobývacích nebo razicích technologií.

„Pět procent metanu vytlačí z ovzduší jedno procento kyslíku. Při vstupu do zaplynované chodby s třicetiprocentní koncentrací CH4 se člověk dostává do nedýchatelného prostředí a náhle může upadnout do bezvědomí,“ varoval Zajíček s tím, že nejrizikovější jsou dovrchně ražená důlní díla. Zdůraznil také, že metan – výbušný a zápalný při koncentraci pěti až patnácti procent – znamená v kombinaci s uhelným prachem mnohem vyšší riziko.

Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat

0 0