Ministr podpořil zapojení DIAMO, s. p., do řešení situace na Karvinsku

Zleva: Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek přijel v pondělí 14. listopadu 2016 do Ostravy, aby se seznámil s novým vedením Moravskoslezského kraje a prodiskutoval aktuální problémy regionu. Ministra doprovázel i ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík. Jako první proběhlo setkání s novými krajskými radními, následovala jednání se zástupci ocelářských firem, s vedením a odbory OKD a zástupci regionální tripartity.

Stěžejním tématem byla aktuální situace v OKD a možnosti zapojení státu v procesu reorganizace a útlumu těžby. První fází by mělo být uzavření Dolu Paskov v nejbližších měsících, na to však OKD nemá dost peněz. Ministr zdůraznil, že pro řešení problémů těžební společnosti je důležité stanovisko firmy OKD i Moravskoslezského kraje. „Pokud budou potřebovat veřejné peníze, tak si o ně musí říct. Musí si o ně říct ideálně vedení firmy, a žádost by měl podpořit i Moravskoslezský kraj a jednoznačně deklarovat, že takovou podporu opravdu chce,“ řekl ministr Jan Mládek na tiskové konferenci.

Začátkem listopadu vedení OKD zahájilo hledání investora. Budoucím strategickým partnerem společnosti OKD by se mohl stát právě státní podnik DIAMO, který patří mezi dvě stovky oslovených subjektů. Jak uvedl ministr, státní podnik může převzít OKD vcelku, tedy jak perspektivní činné šachty, které mohou při dobrém vývoji cen na trhu ještě několik let těžit, tak ztrátové doly určené k útlumu. Ředitel státního podniku Tomáš Rychtařík potvrdil, že podnik má s útlumem a zahlazováním těžby mnohaleté zkušenosti a je připraven převzít OKD, nebo jeho část.

Zatímco v případě OKD a případné pomoci státu jednání s novým vedením kraje nedospělo k jednoznačnému závěru, k tématu průmyslové zóny Nad Barborou na Karvinsku zástupci kraje potvrdili, že v přípravě chtějí pokračovat. Preferují však etapizaci projektu. V lokalitě u zavřeného Dolu Barbora, který spravuje DIAMO, s. p., chtějí vytvořit rekvalifikační centrum pro propuštěné zaměstnance OKD.

Dalším bodem jednání byla novela zákona o zvláštním příspěvku horníkům, kteří jsou ohroženi nemocí z povolání. Příspěvky podle zákona dostávají horníci od svého zaměstnavatele. Původní úprava však nepočítala s možností úpadku společnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto navrhovalo, aby v takovém případě příspěvek vyplácel stát, resp. státní podnik DIAMO a Palivový kombinát Ústí. U vládních koaličních partnerů ale návrh nenašel podporu. Radní Moravskoslezského kraje si také k tomuto tématu vzali čas na rozmyšlenou.

Ing. Jana Dronská, MBA

 

0 0