Ministr průmyslu ocenil práci našich lidí

Ministr průmyslu ocenil práci našich lidí

Na Českém báňském úřadu se uskutečnilo 5. října slavnostní předání nejvyššího hornického vyznamenání osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj hornictví. Medaile Jiřího Agricoly předával osobně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s předsedou ČBÚ Martinem Štemberkou. Mezi 13 oceněnými byli 3 zaměstnanci státního podniku DIAMO.

Ocenění zaměstnanci s ministrem Havlíčkem a předsedou ČBÚ Štemberkou

Vyznamenání letos dostal Josef Jašek z odštěpného závodu ODRA Ostrava a Ladislav Hešnaur z odštěpného závodu SUL Příbram. Dalším z oceněných byl Bohdan Štěpánek z odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, člen rady OS PHGN.

„Mezi vyznamenanými najdeme horníky i báňské inženýry. Ty, kteří objevují nové cesty, i ty, kteří s hornickým srdcem prošlapávají cesty osvědčené. Všichni ocenění přispěli významnou měrou k rozvoji českého hornictví, a proto považujeme za potřebné připomenout, že se o jejich kvalitní práci ví, a že si jí vážíme,“ řekl při předávání nejvyšších hornických ocenění Martin Štemberka, předseda ČBÚ.

Slavnostního aktu se kromě ministra účastnili zástupci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a navrhovatelů oceněných, včetně ředitele státního podniku DIAMO. Medaile se udělují od roku 2003 každoročně pracovníkům, kteří se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví.

Vedení státního podniku oceněným gratuluje a děkuje za jejich dlouholetý přínos!

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

1 0