Moravskoslezská tripartita řešila pokračování těžby i postup likvidace dolů

Moravskoslezská tripartita řešila pokračování těžby  i postup likvidace dolů

Krajská tripartita Moravskoslezského kraje se zabývá otázkami spojenými s aktuálním děním, které doléhá na energetickou a surovinovou situaci České republiky. Na květnové plenární schůzi k tomuto tématu vystoupil i ředitel státního podniku Ludvík Kašpar a ředitel závodu DARKOV Josef Lazárek.

Plenární schůze krajské Rady hospodářské a sociální dohody v Ostravě

Velcí odběratelé černého uhlí volají po tom, aby těžba uhlí na Karvinsku neskončila začátkem příštího roku, jak bylo v plánu. Dovézt uhlí ze zahraničí je totiž čím dál složitější a hrozí, že bude nedostatek uhlí pro hutní průmysl i teplárenství. S válkou na Ukrajině se do popředí dostává i otázka, zda je správné zlikvidovat všechny doly. Proto předsednictvo krajské tripartity vyzvalo vedení státního podniku, aby informovalo o postupu likvidačních prací na jednotlivých dolech a zásobách uhlí, které by mohly být v příštích letech ještě dostupné. Za DIAMO k tomu vystoupil ředitel podniku Ludvík Kašpar a ředitel závodu DARKOV Josef Lazárek, kteří popsali aktuální stav i možný výhled.

Na základě přednesených informací a prezentací, včetně energetické bilance kraje a situace v teplárenství, tripartita rozhodla, že požádá vládu, kromě zachování těžby v OKD do roku 2025, také o přehodnocení rozhodnutí ze září roku 2020 o likvidaci dolů převedených na DIAMO, o prodloužení probíhajícího zajišťovacího provozu ve vybraných dolech (ČSA a Darkov) a zpracování plánu pro umožnění případné další těžby. Dalším závěrem tripartity je požadavek, aby vláda aktivovala a inovovala Radu vlády pro energetickou a surovinovou strategii a zapojila do nového složení zástupce MS kraje.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

 

2 0