Musí být dost uhlí pro výrobu elektřiny a tepla

Nový předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) Rostislav Palička. Foto: horník geolog naftař

Novým předsedou hornických odborů byl na celostátním IX. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) zvolen Rostislav Palička, dosavadní předseda Sdružení hornických odborů OKD Ostrava. Situaci v těžebním průmyslu popsal v rozhovoru pro magazín HGN.

Jak hodnotíte uplynulý sjezd?

Chci prostřednictvím našeho svazového časopisu poděkovat radě svazu, zaměstnancům pražského pracoviště a všem členům přípravných komisí za obrovské úsilí vynaložené k tomu, aby se odborový sjezd mohl uskutečnit 12. března v Praze v hotelu Olšanka. Přípravy trvaly skoro rok, na stěžejní odborářskou akci byli pozváni politici a hosté z domova a zahraničí. Bohužel, celé toto úsilí málem překazila epidemie koronaviru. Za neuvěřitelně krátkou dobru jednoho týdne se podařilo konání sjezdu organizačně přemístit z Prahy do hotelového komplexu Harmonie v Luhačovicích, který je majetkem odborového svazu. Aby sjezd mohl vůbec proběhnout, musela být odvolána účast hostů a upraven počet účastníků, aby nás bylo méně než sto, což se nakonec povedlo v hodině dvanácté. Následující den po konání sjezdu totiž vláda rozhodla, že se může scházet na akcích maximálně 30 lidí, a to by neumožnilo konání sjezdu. Delegáti tak mohli schválit klíčové dokumenty a zvolit nové vedení odborového svazu. Mohu i za své kolegy naše členy ujistit, že si důvěry v nás vložené vážíme. Byť i ve velmi složité situaci pro občany, firmy i pro odbory budeme klást důraz na hlavní proud, a tím je těžba a zpracování černého a hnědého uhlí. Zejména dnes, kdy hrozí ekonomická krize v důsledku utlumení výroby, je klíčové, aby byl dostatek uhlí pro výrobu elektrické energie a tepla pro firmy a domácnosti. Stranou naší pozornosti nezůstanou ani přímo sdružené organizace, které mají zcela jiné zaměření, jako například odborová organizace ze zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna (RBP), která je novým členem našeho svazu a kterou na sjezdu zastupoval bývalý předseda SHO a OS PHGN Jarek Pytlík. Všem těmto organizacím budeme i nadále věnovat plnou podporu.

Mimořádná situace způsobená epidemií pokračuje i po úspěšném konání sjezdu a sněmu a bude trvat zřejmě ještě dlouho. Jak za ztížených podmínek pracují svazoví funkcionáři?

Odboroví funkcionáři pracují ve velice složité době. Například Sdružení hornických odborů je v kontaktu s krajskou hygienou, báňským úřadem a vedením společnosti OKD, které v souvislosti s aktuální situací přijalo řadu preventivních opatření. Patří sem namátkové měření tělesné teploty osob vstupujících do objektu OKD. To se týká všech zaměstnanců těžařské firmy včetně zaměstnanců dodavatelských firem. Vedení OKD vyzvalo všechny zaměstnance a osoby vstupující do organizace, aby plnili povinnost nosit na obličeji nepřetržitě ochranné prostředky dýchacích cest, tedy roušky, ústenky, šátky nebo šály, pokud není použit respirátor. Všechna tato opatření jsme poslali ke konzultaci krajské hygienické stanici, zda jsou dostačující. Hygienici vyslovili souhlas a doplnili, že je i na osobní zodpovědnosti každého pracovníka, jak je bude dodržovat. Dnes (27. března) jsme upravili pracovní dobu důlních zaměstnanců OKD. Přešlo se na třísměnný provoz a byla zkrácena pracovní doba o jednu hodinu tak, aby se skupiny horníků nepotkávaly v koupelích. Podstatná informace je, že nebudou kráceny mzdy. Pro povrchové i důlní zaměstnance jsou zajištěny roušky a respirátory a dochází k dezinfikaci provozů. Vedení firmy to stojí obrovské úsilí. U všeho jsou odbory, protože SHO je členem krizového štábu OKD.

A jaká je situace v jiných členských firmách?

Jsme samozřejmě v kontaktu s kolegy v odborových sdruženích našeho svazu. Mimořádná opatření za účelem zajištění dodávek tepla a elektrické energie pro Karlovarský kraj přijala v uplynulých dnech společnost Sokolovská uhelná. Reaguje tak na vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli epidemii koronaviru a nutnost zajistit chod kritické infrastruktury státu, do které patří také elektrárny. Energetická a těžební výroba firmy přešla na režim zajišťování provozu s minimálním personálním obsazením, aby část klíčových zaměstnanců zpracovatelské i těžební části byla v záloze pro případ, že by jiní onemocněli a mohla tak být zachována kontinuita výroby a dodávek tepla i elektrické energie. Rovněž dodavatelé energie ze skupiny Sev.en Energy zavádějí sérii opatření, která mají zabránit problémům v dodávkách tepla a elektřiny v případě epidemie koronaviru. Pracovníci energetické skupiny, která v ČR působí kromě Ústeckého a Pardubického kraje také na Zlínsku a na Kladensku, mají pro případ rozšíření koronavirové nákazy k dispozici krizové plány a průběžně reagují na vývoj situace v ČR. U všech těchto opaření, protože se dotýkají i zaměstnanců a tím i našich členů, jsou funkcionář našeho odborového svazu.

Článek převzaty z webu: iUHLI.cz

0 0