Na Brněnsku budují repliku uhelné štoly

Na Brněnsku budují repliku uhelné štoly

Ve Zbýšově na Brněnsku vzniká u těžní věže bývalého dolu Simson 56 metrů dlouhá replika štoly. Dělníci zatím dávají dohromady ocelovou výztuž z tzv. hajcmanů a jsou zhruba v polovině. Do konce května má být výztuž hotová a poté se bude štola obkládat betonovými pažnicemi.

Důl Simson ve Zbýšově na Brněnsku měl maximální hloubku 625 metrů. Foto: wikipedia.org

Postupem času se bude do štoly doplňovat i zařízení, které v ní fungovalo, jako je například dopravník, koleje a na něm důlní lokomotiva a vagony pro přepravu vytěženého uhlí i horníků. „To je ale práce na další roky. Podařilo se nám získat vybavení například z Paskova nebo OKD. Všechno je ale potřeba vyčistit a opravit,” řekl Karel Novotný z Vlastivědného spolku Zbýšov, který řadu let ve Zbýšově uhlí jako havíř těžil.

Už letos se lidé budou moct do štoly podívat. Termíny ještě nejsou přesně dané, ale mělo by jít o jednu sobotu v červenci a jednu v srpnu, kdy pojede parní vlak na muzejní průmyslové dráze ze Zbýšova do Zastávky, a poté také při zářijových Hornických slavnostech.

Současně vzniká ještě kratší replika staršího typu štoly, kdy se výztuže dělaly dřevěné. „Aby lidé viděli, jak to na dole začínalo v 19. století,” řekl Novotný.

Kvalitní černé uhlí se v rosicko-oslavanském revíru těžilo už od poloviny 18. století, konec těžby se datuje do roku 1992. Z dolu Simson zbyla těžní věž a v ní je také postupně se rozrůstající hornické muzeum, které spravuje Novotný se svými bývalými kolegy horníky. „Provádíme v něm, když má někdo zájem a pořád ještě upravujeme a doplňujeme expozici. Chystáme také expozici i v prvním patře. Do konce května budeme mít také zpět opravenou klec,” řekl Novotný. Tedy tu, v níž horníci sjížděli do podzemí. Důl Simson měl maximální hloubku 625 metrů.

Do podzemí se zde však nelze podívat, protože po ukončení těžby byla jáma zasypaná a zakrytá železobetonovou deskou.

Další památkou na těžbu je ve Zbýšově také halda, která je již zarostlá vegetací. V okolí lze nalézt další památku v Oslavanech, kde je těžní věž dolu Kukla. Zde také vytéká tzv. dědičnou štolou voda z dolu.

Dolů bylo v rosicko-oslavanském revíru několik. Revír se táhne severojižním směrem od Říčan až po Novou Ves, hlavní doly byly v Zastávce, Babicích, Zbýšově a Oslavanech.

1 0