Na rekultivacích zkoušejí zázračnou rostlinu

Na rekultivacích zkoušejí zázračnou rostlinu

Zajímavého mezinárodního úspěchu dosáhl vědecký tým ústecké Univerzity J. E. Purkyně, který se zabývá možností využití tzv. marginálních lokalit pro pěstování energetických rostlin. Ty kromě produkce biomasy zároveň zlepšují stav půdy.

Ozdobnice obrovská Foto: wikipedia.org

V centru zájmu mezinárodního projektu byly bývalé vojenské lokality kontaminované těžkými kovy, ropnými látkami nebo pesticidy. Kromě ústecké univerzity na něm pracovaly instituce z Ukrajiny, Kazachstánu a USA.

Zmiňovanou zázračnou rostlinou se ukázala být ozdobnice obrovská, nenáročná vysoká vytrvalá travina produkující velké množství biomasy. Během 4,5 roku ji výzkumníci otestovali v nejrůznějších podmínkách v laboratoři i na reálných zkušebních lokalitách.

V testování se ale bude pokračovat i nadále a rostlina bude vysázena i na rekultivované ploše v okolí lomu Vršany ze skupiny Sev.en Energy. Ozdobnice obrovská prokázala fantastickou schopnost růst i ve znečištěné půdě, a dokonce přispívat k postupnému odstraňování jejího znečištění. Tento proces se nazývá fytoremediací.

Kromě toho ozdobnice obohacuje půdu o důležitý organický uhlík a podporuje půdní mikroorganismy. Pro pěstování ozdobnice je proto možné využít i lokality nevhodné k pěstování potravin a zároveň přispět k jejich obnově. Biomasu z ozdobnice lze využít pro výrobu energie, ale i pro další zpracování na papír, stavební materiály nebo podestýlku pro hospodářská zvířata. Odborníci počítají s tím, že výsledky projektu budou přenositelné i do českých podmínek. Ozdobnice by mohla být například jednou z vhodných rostlin pro rekultivace posttěžebních lokalit. Také proto se zástupci univerzitního vědeckého týmu chystají ještě během jara navštívit Vršany.

3 0