Na závodě ODRA probíhá rozsáhlá evidence archivu ostravských dolů

Na závodě ODRA probíhá rozsáhlá  evidence archivu ostravských dolů

Spisová dokumentace, kterou státní podnik DIAMO převzal od společnosti OKD, je rozsáhlá, ale její podrobná evidence neexistuje. To se teď mění. Pracovnice spisovny spolu s brigádníky se pustili do počítačové evidence desetitisíců osobních karet bývalých zaměstnanců OKD, kteří pracovali na ostravských šachtách. Hlavním důvodem je potřeba rychlejší orientace při vyhledávání potřebných údajů a snadnější komunikace s úřady.

Dagmar Sluková a Ing. Lubor Veselý organizují přepis karet

Archiv personální agendy dolů převzal státní podnik DIAMO v únoru 2016 od OKD. Obsahuje více než milion spisů personálního charakteru, složek s dokumenty aktů hospodářského řízení, zápisů z porad a jednání komisí, smluv a jiných dokumentů právního charakteru, dokumentaci investičního majetku, zlepšovacích návrhů, záznamů o úrazech a také mapovou a geologickou dokumentaci. Se starými dokumenty se z velké části už nepracuje, ale údaje ze mzdových listů a osobních karet se dodnes využívají pro výpočet dávek sociálního zabezpečení zaměstnanců bývalých šachet.

„Máme zhruba 50 požadavků každý měsíc, jedná se nejčastěji  o dotazy orgánů správy sociálního zabezpečení, ale i bývalých horníků, vdov apod. Archiv je tříděný podle šachet a jmen, ale státní správa používá hlavně rodná čísla. Hledání v dokumentech je tak někdy dost komplikované,“ popsala Dagmar Sluková, referentka archivu závodu ODRA. Jen osobních karet je odhadem až 200 tisíc.

„Archiv vznikal více než sto let hromaděním záznamů o všech zaměstnancích ostravských dolů, a to až do útlumu zdejší těžby uhlí v první polovině devadesátých let minulého století. Přesná evidence však neexistuje. Vyhledávání  v archivu je zdlouhavé a už nevyhovuje současným potřebám, a proto jsme se rozhodli zpracovat elektronickou evidenci nejvíce využívané části dokumentů,“ vysvětlil Ing. Lubor Veselý, vedoucí  odboru jakosti, kontroly a veřejných zakázek odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.  Zapisování záznamů do počítače  se odhaduje na několik měsíců,  i s pomocí brigádníků bude probíhat nejméně do konce roku.

O dokumenty se zajímají občas také zájemci o historii ostravských dolů nebo projektanti inženýrských sítí. Archiv může být užitečný i lidem zabývajícím se genealogií a sestavujícím rodokmeny. Jedním z nejstarších záznamů je karta Viktora Bernatzika  z Petřvaldu, který se narodil v roce 1855. Jeho syn stejného jména přišel na svět v roce 1875, začal fárat už ve čtrnácti letech a hornické profesi zůstal věrný dalších 42 let. V záznamech se dochovalo, že měl devět potomků. Zajímavostí šachetního archivu je Jára Cimrman. Narodil se v roce 1929 a horníkem byl v letech 1958 až 1970, tedy i v době, když už fiktivní postava „Největšího Čecha“ bavila celou republiku. Když o tomto „objevu“ psal v srpnu Moravskoslezský deník, ozval se „skutečný“ Jaromír Nohavica, zdejší slavný písničkář,  a požádal o vyhledání údajů o kamarádovi slezského básníka Petra Bezruče, který pravděpodobně napsal některé ze Slezských písní.

Od poloviny 90. let minulého století se spisová dokumentace uzavíraných dolů na Ostravsku ukládala v objektu původně postaveném jako elektrorozvodna bývalého dolu Šverma v Ostravě-Mariánských Horách, ten však nebyl zcela vyhovující, jak se ukázalo při povodních v roce 1997. V rámci úsporných opatření, realizovaných v OKD na přelomu let 2015 a 2016, bylo dohodnuto, že spisy i vlastní provoz spisovny převezme státní podnik DIAMO. Vybrat nové prostory kapacitně dostatečné pro přemístění spisovny nebylo složité. Všechny požadavky splňovala nevyužitá hala „řetízkových šaten“ ve 3. podlaží administrativní budovy v areálu Jeremenko, která spolu s navazujícími prostorami bývalých hornických koupelen dává k dispozici plochu přibližně 720 m2. Prostory však musely projít náročnou rekonstrukcí, takže stěhování proběhlo koncem roku 2017.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

 

0 0