Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2, kolo výběrového řízení

Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2, kolo výběrového řízení

Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2, kolo výběrového řízení Nadačního programu 2021 na získání nadačního příspěvku

pro projekty zabývající se:

  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu.
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely.
  • Seznamování veřejnosti a mládeže a historií hornictví, jeho vývojem a současnosti.
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků.
  • Podpora kulturní oblasti v regionu.

Vzorová přihláška do výběrového řízení je umístěna na webu nadace LANDEK Ostrava v sekci ke stažení. Vyplněná přihláška včetně příloh musí být doručena do sídla nadace LANDEK Ostrava v termínu do 31. 3. 2021.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu nadace po jeho schválení Správní radou nadace

LANDEK Ostrava v závěru měsíce dubna. Písemně budou uvědomeni všichni účastníci výběrového řízení.

1 0