Nadace OKD udělovala ocenění nejlepším projektům a Srdcařům

Nadace OKD udělovala ocenění nejlepším projektům a Srdcařům

Nadace OKD předala ceny (11. listopad 2021 v Karviné) za nejlepší neziskové projekty roku v kategoriích Projekt roku, Inovativní projekt a Srdcař roku 2021. „Nadace předává ceny již třináctým rokem a chce tím především vyzdvihnout neziskové organizace a poděkovat tím lidem, kteří v nich pracují. Vybírání nominovaných je pro tým nadace obtížné, protože projektů je opravdu hodně a vybrat ty nejlepší z nejlepších je mnohdy hodně těžké,“ říká Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD. „Pro nominované máme však skvělou zprávu a to, že vítěze nemáme jen jednoho, ale oceňujeme rovnou tři nejlepší v každé z kategorií, letos jsme ocenili jedenáct skvělých projektů,“ sdělila ředitelka.

Nadace udělovala ocenění nejlepším projektům a Srdcařům

Nejlepším Projektem roku se stala organizace Iniciativa Dokořán z.s. s projektem „Dokořán lidem 2020.“ Díky realizaci projektu získala další aktivní členy a prohloubila zkušenosti v rámci organizace a produkce kulturních a rozvojových akcí. Obdivuhodné je na nich to, jak se poprali s COVIDEM a dělali akce v “pauzách” mezi vlnami a následně po uvolnění, jsou velmi inspirující pro ostatní. Akcemi v krásném prostředí Loděnice prošla za sezonu desítka tisíc návštěvníků. Iniciativa zůstává jedním z hlavních partnerů města v rámci jeho rozvojových aktivit a stala se tváří zvyšování atraktivity Karviné, jako města pro život. Druhým nejlepším Projektem roku se staly Podané ruce, z.s. s projektem 20 let canisterapeutické pomoci. V roce 2020 organizace oslavila neuvěřitelných 20 let aktivní činnosti a za zmínku určitě stojí, že canisterapeutickou pomoc využilo na 1400 klientů z Moravskoslezského kraje. Canisterapie je hojně využívána při pomoci klientům k odreagování, motivuje je ke zvýšené tělesné aktivitě, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, odbourává úzkost, pocity osamění, deprese a stresu, poskytuje pocit bezpečí a jistoty. Galaxie centrum pomoci, z.ú. pak získala ocenění za třetí nejlepší Projekt roku a to za projekt „OTEVŘENÉ BRÁNY.“ Tento projekt vás pozve k návštěvě zahrady, kde probíhá setkání dětí, seniorů a zdravotně hendikepovaných, kteří si užívají den plný hudby, zábavy, workshopů a mnoho dalšího. Vizí Galaxie, Centra pomoci je propojení zařízení sociálních služeb s místní komunitou a musíme říct, že si jim to daří. Každým rokem nabízejí pestřejší a zajímavější program.

Srdcařem se stal pan Jan Holanik z Vodní záchranné služby ČČK Ostrava, pobočný spolek, který je zaměstnancem našeho dárce Green Gas DPB, a.s. Členem této organizace je již 25 let a mimo jiné stojí za samotnou akcí XTREME TRIATHLON BRUŠPERK, kterou v podstatě založil. A jak říkají kolegové ze spolku, stále něco vymýšlí. V projektu se angažuje jako hlavní organizátor celého závodu. Nadace OKD finančně tento projekt podpořila již posedmé, kdy se konal již 18. ročník tohoto závodu, což vypovídá o jeho oblibě mezi profesionály i amatéry, každoročně se závodů zúčastňuje na sto sportovců. Druhým oceněným Srdcařem se stal pan Pavel Makovec z TJ Sokol Dolní Lutyně – Věřnovice, který je zaměstnán ve společnosti OKD, a.s. Srdcař vypomáhá při fotbalových utkáních a při běžné údržbě sportovního areálu, ale také se významně podílí na oslovování sponzorů. Je stálým žadatelem mini grantu Srdcovka a jeho podpora směřuje vždy na úpravu areálu, či zakoupení dresů a v letošním roce se jednalo o zakoupení venkovních posilovacích strojů, které budou využívat sokolští fotbalisté, děti z přilehlé školy a široká veřejnost. Na třetím místě se umístili rovnou dva Srdcaři. První Srdcař, pan Roman Koch, je zaměstnancem společnosti OKD, a.s. a již od roku 1980 působí jako člen výboru horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná. Je stálým žadatelem a letošním nadačním příspěvkem zajistil nákup kvalitních, spolehlivých a hlavně bezpečných jistících pomůcek, které využijí instruktoři při tréninku dětí a mládeže na umělých stěnách, ale také na skalách a ve velehorském terénu. Členská základna tohoto oddílu se letos vyšplhala k 178 členům, z čehož větší polovinu tvoří právě děti a mládež. Druhý Srdcař Václav Štefek je také zaměstnancem OKD, a.s. a zhruba 11 let je členem Ski klubu Kozlovice, kde vypomáhá s údržbou areálu a spolupodílí se na organizaci závodů, jako je např. Beskydský pohár žáků ve skoku na lyžích, který je součástí Turnaje čtyř můstků, který se konal již po 33. Závodů se zúčastňují děti a mládež nejen z ČR, ale také Polska a Slovenska. Patronem je druhým rokem a Nadaci OKD oslovil proto, že vidí v minigrantu Srdcovka velký potenciál a snahu podporovat aktivity, jimž se jinak moc financí nedostává.

Ocenění v kategorii Inovativní projekt získaly hned 4 organizace. Za nejlepším Inovativním projektem s názvem „Uklidíme naše okolí!“ stojí organizace Adesse ecology, z.s. Vizí projektu je zahájení úklidových prací, které budou zaměřeny na odstranění černých skládek a vyčištění přírody od odpadů v našem okolí. Všechny tyto projekty probíhají za podpory dobrovolnické činnosti veřejnosti. Prvotní fáze byla likvidace černé skládky v Karviné – Dolech, která byla vyhodnocena městem Karviná jako nejproblematičtější. Po vyčištění této skládky budou prováděny další úklidové projekty, které zajistí vyčištění okolí. Zakladatel spolku věří, že touto činností pomůže přírodě a poukáže na problémy spojené s odpadem v okolí. Projekt „Na myslivecké políčko jetel, oves, zrníčko“ pod záštitou Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku získal místo druhé. Díky projektu vznikly zvěřní políčka v blízkosti lesního komplexu, který slouží pro přímé spasení spárkatou zvěří a zajícem. Dojde tak k výraznému zlepšení životního prostředí pro všechny živočichy v lese a jeho blízkosti. Zvěř postupně políčka navštěvuje, spásá, zároveň jim slouží jako kryt a klidová zóna. Využitím políček dojde také k omezení škod zvěří na okolních porostech lesa. Na třetím místě se umístil Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ ve Václavovicích za projekt „Nebuď EKO, objev v sobě EKO“ projekt, který je zaměřen na zlepšení povědomí dětí 1. stupně ZŠ ve Václavovicích o třídění komunálních odpadů jinou formou než probíhá školní výuka, ale hlavně děti motivovat k tomu, aby třídění odpadů převzali jako svůj běžný životní styl. Vždyť je to tak jednoduché, jen se v tom trochu lépe vyznat a ukázat svým rodičům, že třídit odpad má smysl. Třetí místo získala také Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace s projektem Společně s úsměvem III. Cílem druhého projektu je napomoci k odstraňování bariér mezi dětskými vrstevníky prostřednictvím společných aktivit. Je primárně určen žákům speciální třídy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Karviná, příspěvková organizace, která se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu vznikl komiks o Karviné, který je využitelný v oblasti vzdělávání a zábavnou turistickou příručkou. Projekt Společně s úsměvem III navazuje na jeho dva předchozí úspěšné ročníky.

Nadace OKD si velice váží svých dárců a touto cestou by chtěla i jim poděkovat za to, že stále může podporovat potřebné organizace v regionu, oceňovat výjimečné projekty a lidi, kteří za těmito projekty stojí. Děkujeme za to, že jsme stále součástí regionu a můžeme ho měnit k lepšímu.

 

1 0