Náhradní výsadba u monitorovacího vrtu důlních vod Svinov

V září 2022 ukončil závod ODRA realizaci hydrogeologického monitorovacího vrtu v katastrálním území Svinov do zatopených stařin důlních děl, vzniklých v souvislosti s minulou těžbou uhlí. Vrt má umožnit monitorování úrovně hladiny důlní vody ve stařinách důlních děl a sledovat změny její úrovně v důsledku možných změn způsobu nakládání s důlní vodou na vodní jámě Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích. V březnu a dubnu letošního roku následně proběhla na lokalitě náhradní výsadba.

Stav po realizaci vrtu
Stav po realizaci oplocenky

Před realizací samotného vrtu bylo nutno na zájmovém území odstranit z lesního pozemku veškerý lesní porost. Vlastník pozemku Lesy České republiky, s. p., si stanovil podmínku, aby po realizaci vrtu byla na dotčených pozemcích provedena náhradní výsadba. Úkolu se ujali v dubnu tohoto roku pracovníci správy lokalit závodu ODRA, kteří nejprve provedli terénní úpravy pozemku. Poté, v souladu s pokyny odborného lesního hospodáře, vystavěli oplocenku z dřevěných kůlů a lesnického pletiva. Oplocenka musela být vybavena i bránou umožňující přístup k vrtu a pro údržbu realizované výsadby. Celkem bylo pod dohledem odborníků z oddělení sanačně rekultivačních prací vysazeno 220 sazenic javoru klen. Výsadbou ale akce nekončí, naši pracovníci zde budou po dobu 10 let o vysazené dřeviny pečovat, provádět jejich zálivku, odstraňovat buřeň z osazené plochy a v případě úhynu stromků musí zajistit jejich náhradu. Jednalo se o první případ realizace náhradní výsadby vlastními pracovníky na odštěpném závodě ODRA a naši pracovníci, pro které byla tato činnost nová, ukázali, že si s ní umí poradit.

Ing. Libor Jalůvka
vedoucí odboru přípravy a realizace útlumu, o. z. ODRA

0 0