Nejistota okolo uhlí trvá. Firma OKD neřekla, jestli bude ještě těžit.

Nejistota okolo uhlí trvá. Firma OKD neřekla, jestli bude ještě těžit.

Už jen několik měsíců má trvat těžba uhlí ve společnosti OKD. Poslední dvě šachty Dolu ČSM by měly podle plánu přestat dobývat černé uhlí letos, nejpozději v prvních měsících příštího roku.

Jenže kvůli rostoucímu tlaku na energetickou bezpečnost, vzestupu cen uhlí i obavám z jeho možné nedostupnosti už delší dobu sílí požadavky na prodloužení těžby. Společnost OKD ale zatím žádné vyjádření, nakolik by bylo prodloužení dolování možné či kolik by taková záležitost stála, nevydalo.

Prodloužení těžby černého uhlí není nic jednoduchého. K zásobám je nejen potřeba se dostat, vykopat štoly, ale čas i peníze vyžadují také případné „papírové“ přípravné práce, například získání potřebných povolení a podobně.

Firmy působící v Moravskoslezském kraji by prodloužení těžby potěšilo. Černé uhlí, případně z něj vyráběný koks, využívají například v Liberty Ostrava, Třineckých železárnách, OKK Koksovnách společnosti Metalimex, teplárnách Veolia Energie ČR nebo v Elektrárně Dětmarovice společnosti ČEZ.

„Prodloužení těžby uhlí v OKD bychom uvítali. Eliminovalo by to nutnost jeho importu ze zahraničí,“ konstatovala Petra Macková Jurásková, mluvčí Třineckých železáren.

„Pokud bude alespoň část koksovatelného a energetického uhlí, které potřebujeme, dostupná lokálně, bude to pro huť přínosem,“ přidala se mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Svaz průmyslu chce znát informace

Právě „nejistota“ dalšího vývoje je ústředním bodem zástupců firem v regionu v komentářích k situaci v OKD.

Informace o možnostech dalšího vývoje chce i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, nový člen dozorčí rady OKD.

„Jsem si jistý, že management firmy má k dispozici dokumenty, ze kterých se dají další možnosti těžby vyčíst, ale komunikace OKD – i směrem k odborné veřejnosti – je v tomto špatná. Není tady dokument, který by shrnoval, co by se muselo udělat, aby se mohla těžba prodloužit, kolik by to stálo a podobně,“ konstatoval Jan Rafaj.

„Dozorčí rada je sice jen kontrolní orgán, ale rozhodně vedení firmy doporučím, aby nechalo zpracovat kvalitní odbornou geologickou studii, která by ukázala, co se dá ještě získat.“

Vedení OKD se vyjadřuje neurčitě

Redakce MF DNES zaslala vedení OKD sérii dotazů, zda je prodloužení těžby možné, kolik by vše stálo a podobně. Přišla však jen lakonická odpověď.

„OKD jako odpovědná firma pracuje v tuto chvíli na posouzení možnosti prodloužení těžby. Vyhodnocujeme všechny technické i finanční možnosti a případná rizika,“ napsala mluvčí OKD Naďa Chattová.

„Detaily bohužel v tuto chvíli sdělovat nemůžeme. S výsledky pak nejdříve seznámíme našeho akcionáře.“ Kdy se tak stane, není zatím jasné. Podle Mariana Kláska, předsedy představenstva společnosti Prisko, jejímž prostřednictvím stát OKD vlastní, není v tuto chvíli pokračování těžby možné.

„Další prodloužení těžby uhlí je technicky i legislativně problematické. Příprava na těžbu z jednotlivých porubů trvá až několik let a znamená nemalé investice,“ konstatoval Marian Klásek.

„K další těžbě by tak mohlo dojít pouze za předpokladu, že by se jednalo o strategické rozhodnutí státu a byly by garantovány podmínky pro její umožnění. V této chvíli to možné není.“

Změnu názoru na pokračování těžby stát zatím nevylučuje. „V souvislosti s aktuálním vývojem můžu potvrdit, že se spolu s vedením OKD budeme touto otázkou zabývat,“ konstatovala Michaela Lagronová, mluvčí ministerstva financí.

 

1 0