Nejvyšší kontrolní úřad pochválil DIAMO

Nejvyšší kontrolní úřad pochválil DIAMO

Vláda projednala kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstva financí(MF). Peněžní prostředky určené na zahlazování následků hornické činnosti obě ministerstva spolu se státním podnikem DIAMO poskytovala účelně a hospodárně.

 


Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval výdaje zakladatele státního podniku DIAMO, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), poskytovatele finančních prostředků, tedy Ministerstvo financí (MF) a státního podniku DIAMO vynaložené v období od roku 2006 do roku 2015. DIAMO použilo v kontrolovaném období na zahlazování následků hornické činnosti celkem 36,8 miliardy korun, uvedl magazín Horník-Geolog-Naftař.

„Jsem spokojen se závěrem NKÚ, který konstatoval, že peněžní prostředky jsou používány na  stanovený účel a  MPO je  prostřednictvím státního podniku DIAMO čerpá hospodárně,“ uvedl ministr Jiří Havlíček (ČSSD) a dodal: „Pro letošní rok jsou finanční prostředky určeny zejména na likvidaci následků po chemické těžbě uranu v lokalitě Stráž pod Ralskem.

Ze strany MPO i MF bude i v následujícím období prioritou zajištění dosažené úrovně kontrolní činnosti, aby i v budoucnu bylo nakládání s finančními prostředky maximálně hospodárné. DIAMO je jedním ze dvou státních podniků zajišťujících proces zahlazování následků hornické činnosti v  České republice. Provádí zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví. Ředitelství státního podniku má sídlo ve Stráži pod Ralskem.

Je organizačně rozdělen do  čtyř odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu se sídlem ve Stráži pod Ralskem, Správa uranových ložisek se  sídlem v  Příbrami, GEAM se sídlem v Dolní Rožínce a ODRA se sídlem v Ostravě. DIAMO zaměstnává přibližně 2500 zaměstnanců.

Článek převzat z webu iUHLI.cz

0 0