Nejvyšší vyznamenání k havířskému jubileu

Nejvyšší vyznamenání  k havířskému jubileu

Třicet let po získání inženýrského titulu v oboru hlubinného dobývání ložisek a nástupu  na šachtu se stává Marek Přibyla držitelem nejvyššího českého hornického resortního vyznamenání.

Vyznamenaní z OKD s jejím ředitelem pro strategii Pavlem Hadravou (vpravo).

V odůvodnění stojí: „Za dlouholetý přínos pro hornictví i pro společnost OKD a zejména za zásluhy při zvyšování úrovně bezpečnosti v oblasti větrání dolu, zavádění nových technologií – kombinovaného způsobu větrání při ražbách důlních děl, zlepšování podmínek na důlních pracovištích – přípravě, realizaci a zprovoznění centrální povrchové klimatizace na Dole ČSA i za zásluhy v báňském záchranářství a problematice protizáparové prevence při přípravě, dobývání a likvidace porubů ve slojích náchylných k samovznícení“.

Marek Přibyla má za sebou působení na Dole Doubrava ve funkcích důlního asistenta, revírníka i vedoucího úseku rubání, vedoucího úseku degazace a větrání a zástupce vedoucího větrání. Pod hlavičkou Dolu ČSA byl vedoucím větrání na Doubravě, hlavním inženýrem závodního na stejné lokalitě, vedoucím větrání, vedoucím provozu rubání, bezpečnostním technikem. Pak dělal vedoucího větrání Dolu Karviná a od roku 2013 je vedoucím důlně-technických služeb a vedoucím likvidace havárie.

0 0