Čeští a slovenští horničtí odboráři se sejdou

Po tříleté pauze proběhne setkání představitelů českého a slovenského odborového svazu hornictví. Společné jednání začíná dnes a potrvá až do středy. 

Jednání se za Odborový zväz pracovníkov baní, geologie a naftového priemyslu (OZ PBGN) zúčastní předseda Ľudovít Michalovič, místopředseda Pavol Štefanko a svazový inspektor BP Rastislav Píš, za OS PHGN se zúčastní předseda Rostislav Palička, místopředsedové Josef Zelenka a Jiří Waloszek a svazový inspektor BP Ing. Ivo Kavka.

Cílem společného setkání je navázat na předchozí velice dobrou spolupráci, neboť během tří let, kdy se společná jednání nemohla uskutečnit, se změnilo vedení v obou odborových svazech.

V obou zemích jsou podobné problémy s útlumem uhlí, energiemi a inflací. Setkání je proto vynikající příležitosti si předat zkušenosti v oblasti sociálního zajištění zaměstnanců, BOZP a především v odborové práci.