Díky rekultivacím vznikají nové biotopy

Na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku vznikají biotopy, které jsou domovem pro celou řadu hmyzu, obojživelníků i ptáků. V horkých letních dnech, které panují právě nyní, jsou nejdůležitější malá nebeská jezírka. Pro vznik takových biotopů využívají rekultivátoři místa, kde voda zůstává přirozeně a další prvky se do jejich blízkosti doplňují. Multifunkční biotopy jsou důležité nejen jako útočiště rozmanitých druhů drobných živočichů. Jsou zdrojem vody a dotvářejí ráz nově vznikající krajiny, která je díky nim členitější a pestřejší. 

V lokalitě ČSA vyrostl během prázdnin také první hmyzí hotel. Nedaleko altánu na vnitřní výsypce lomu ČSA jej postavili zaměstnanci společnosti Rekultivace. „První hmyzí hotel na výsypce lomu ČSA je jakýmsi doplněním biotopu, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti,“ uvedla Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení rekultivací a pozemků ČSA. Způsobů, jak nově vznikající krajinu na rekultivacích osidlovat různými živočišnými druhy, je ale mnohem více.

 

Více

Napsat komentář