Dovážené LNG je pro klima mnohem škodlivější než uhlí

Podle nové americké studie je výroba energie z dováženého zkapalněného zemního plynu (LNG) pro klima mnohem škodlivější než spalování klasického uhlí. „Absolutní emise skleníkových plynů z LNG jsou v nejhorším případě o 274 % vyšší než emise z uhlí,“ uvádí se v dosud nepublikované analýze, kterou vypracoval Robert W. Howarth z Cornellovy univerzity zabývající se výzkumem metanu.

Příčinou vyšší škodlivosti LNG jsou úniky metanu v dodavatelském řetězci. Ty zahrnují různé fáze od frakování přes čištění, zkapalňování a nakonec přepravu přes světové oceány. Ilustrační foto: wikipedia.org

O studii jako první informoval list „Neue Osnabrücker Zeitung“. Howarth označil za příčinu úniky metanu v dodavatelském řetězci. Ty zahrnují různé fáze od frakování přes čištění, zkapalňování a nakonec přepravu přes světové oceány. Metan je obzvláště agresivní skleníkový plyn. I při použití nejmodernějších lodí a nejkratších tras jsou emise „nejméně o 24 % vyšší“, než kdyby se používalo černé uhlí, vyplývá z výsledků výpočtů profesora biologie životního prostředí. Přinejmenším pokud se vezme v úvahu celá trasa od frakovacího vrtu až po spalování pro výrobu elektřiny nebo tepla, napsal server welt.de.

Ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) se domnívá, že výsledky výzkumu zvýšily tlak na německou vládu a Evropskou unii, aby přijaly opatření.

Státy EU a europoslanci se dohodli na regulaci emisí metanu v energetice

Zástupci členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu včera dokončili vyjednávání o předpisu, který by pro energetické společnosti zavedl požadavky ohledně hlášení emisí metanu a jejich omezování. Oznámila to Rada EU po jednáních, která se protáhla do brzkých ranních hodin. V případě potvrzení předběžné dohody by se nařízení vztahovalo na dodavatele ropy, plynu a uhlí včetně firem dovážejících suroviny do unie.

Chystaná norma představuje první pokus EU o regulaci emisí metanu, které výrazně přispívají ke skleníkovému efektu a tedy k oteplování klimatu. Nařízení je součástí strategie Fit for 55, která má EU nasměrovat k 55procentnímu snížení uhlíkových emisí do konce dekády oproti roku 1990.

Proti uvolňování metanu do ovzduší chce unie bojovat skrze povinné kontroly a hlášení pro zpracovatele fosilních paliv. Různé povinnosti se v tomto směru budou zavádět během čtyř let po vstupu nařízení v platnost a součástí plánu jsou také požadavky na opatření zmírňující produkci daného skleníkového plynu, uvádí tisková zpráva Rady EU. Na dovozce fosilních paliv by se povinnost monitorovat emise vztahovala od začátku roku 2027.

Máme dohodu na první regulaci metanu v EU… Metan byl slepým místem naší klimatické strategie. Teď už jím není,“ uvedl nad ránem na sociální síti X předseda výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí Pascal Canfin.

Španělské předsednictví v radě EU připomenulo, že metan je druhým nejvýraznějším faktorem při oteplování klimatu hned po oxidu uhličitém. „Snížení metanových emisí nám pomůže dosáhnout klimatických cílů EU,“ uvedla v tiskové zprávě španělská ministryně životního prostředí Teresa Riberaová.

Aby nový systém vstoupit v platnost, musí ještě výsledek vyjednávání schválit Evropský parlament i ministři členských států unie.