Energetika potřebuje experty, ne ideologii

Energetika potřebuje experty, ne ideologii

Potřebujeme expertní odpověď na otázku, jak můžeme zajistit stabilní a cenově dostupné dodávky energie a současně dosáhnout cílů v ochraně klimatu,“ prohlásil v debatě o budoucnosti jaderné energetiky v Německu tamní ministr dopravy Volker Wissing. Tenhle postoj by měl logicky platit i u nás a vlastně všude na světě.

Je s podivem, možná spíš dokonce šokující, že musí německý ministr dopravy takové věty vůbec říkat. Asi každý rozumně uvažující člověk totiž předpokládá, že právě expertní doporučení předchází všem politickým rozhodnutím. Tím spíše, že je řeč o energetice, se kterou stojí i padá celkové fungování naší společnosti.

Bohužel byl v posledních letech pravdou naprostý opak. Názory expertů, minimálně některých, se potlačovaly. Převládala ideologie požadující snižování emisí bez ohledu na následky. Naslouchalo se pouze těm expertům, kteří tuto ideologii podporovali, tedy zejména klimatologům.

Teprve válka a energetická krize v plné nahotě ukázala, o jak fatální chybu se jednalo. Přitom i pouhý „selský rozum“ stačí k pochopení faktu, že prvořadým úkolem energetiky je zajistit bezpečné a stabilní dodávky energií. K tomu je samozřejmě nutné, aby ty energie byly pro odběratele, tedy domácnosti a firmy, cenově dostupné. Nikdo normální už dnes nezpochybní ani důležitost udržitelnosti a ekologického, nebo chcete-li klimatického pohledu.

Kdo jiný než experti by měl dát jasná doporučení, jak tyto tři priority sladit. Zároveň je na politicích, aby u voličů prosazovali své vize v tom, zda mají být energie levnější, nebo naopak dražší, ale zelenější. To vše je v pořádku. Žádný politik na světě ale zatím nezkoušel tvrdit, že aby se snížily emise, energie zkrátka nebudou. Nebo budou jen občas a navíc pekelně drahé. Takový politik by nejspíš podporu voličů nezískal.

Proto byli Němci celé roky masírováni slovy o tom, že není potřeba jádro ani uhlí, že to obnovitelné zdroje zvládnou. Potichu se přitom otvírala vrátka pro stále víc a víc ruského plynu. Dnes už ale víme, že to obnovitelné zdroje samy nezvládnou. Víme také, že na ruský plyn se spoléhat nechceme a nebudeme.

Proto jede i v Německu uhlí naplno a proto se Němci znovu hádají o jádru, i když se ho již před lety rozhodli zbavit. Hádky jsou přitom zbytečné, stačí nechat pracovat experty. A teprve potom se můžou politici pohádat nad jejich doporučeními a hledat kompromisy.

 

Napsat komentář