Indové těží uhlí navzdory riziku. Jinou obživu nemají

Indové těží uhlí navzdory riziku. Jinou obživu nemají

Komunity žijící v blízkosti uhelných dolů v Indii čelí neustálé hrozbě požárů a sesuvů půdy, které je nutí opustit své domovy. Navzdory všudypřítomnému nebezpečí je ale pro mnoho lidí pracujících v dolech obtížné se přestěhovat a usadit jinde, protože se obávají, že přijdou o každodenní zdroj příjmů z těžby uhlí.

Uhelné doly Jharia produkují nejkvalitnější uhlí v Indii, které v roce 2020 pokrývalo 44 procent indické poptávky po primární energii. Ilustrační foto: wikipedia.org

Nejbohatší uhelná pole v Indii jsou také nejnebezpečnější pro dělníky a ty, kteří na nich žijí. Hrozba zhroucení nebo vyhoření domů v důsledku propadání půdy a uhelných požárů – některé z nich hoří již sto let – představuje permanentní nebezpečí pro tisíce lidí v regionech Džharkand a Raniganj, asi 300 km severozápadně od Kalkaty, napsal server bignewsnetwork.com.

V uhelných dolech Jharia, kde podzemní požáry hoří již více než 100 let, dochází v důsledku náhlých sesuvů půdy k požárům domů, k úmrtím lidí a k tomu, že rodiny jsou nuceny opustit svůj majetek a uprchnout. Tento náhlý exodus má však za následek ztrátu zaměstnání a zdrojů příjmů. Vede také k sociální dezintegraci a vystavuje migranty další chudobě.

o jsou v Jharii běžné události, ale zdejší doly také produkují nejkvalitnější uhlí v Indii, které v roce 2020 pokrývalo 44 procent indické poptávky po primární energii. Vzhledem k absenci alternativních způsobů obživy jim těžba vysoce kvalitního uhlí k prodeji na trhu pomáhá vydělávat si na živobytí.

Indický Ústřední institut pro plánování a projektování dolů označil více než osm důlních oblastí v uhelném revíru Raniganj za vysoce rizikové a nestabilní, přičemž více než 100 000 lidí hrozí, že budou nuceni uprchnout kvůli zřícení budov, propadům půdy, důlním požárům nebo jiným nehodám.

Přesídlení na stabilní půdu mimo uhelné doly se však často stává překážkou pro získání obživy při absenci vyšších mezd a nedostatku pracovních příležitostí ve zpracovatelském průmyslu a dalších odvětvích bez formálního vzdělání a vede k tomu, že se lidé rozhodnou vrátit se k životu ve svých zchátralých domovech a zapojit se do neformální těžby navzdory neustálému nebezpečí. Poměrně vysoký je také podíl bezdomovců, kteří se zabývají nelegální těžbou uhlí.