Konference Dny teplárenství a energetiky: Bude vodík náhradou za plyn?

Konference Dny teplárenství a energetiky: Bude vodík náhradou za plyn?

Příznivci teplárenství a energetiky se 27.–28. dubna opět sejdou na Dnech teplárenství a energetiky, odborné konferenci pořádané Teplárenským sdružením ČR v Olomouci. Pokud se minulé ročníky nesly v duchu nejasné budoucnosti, o letošním – dvacátém osmém – to platí dvojnásob.

Doba je třaskavá ve všech významech tohoto slova. Válka na Ukrajině vnesla obrovskou nejistotu do všech oblastí, energetiku nevyjímaje. Závislost Evropy na ruských fosilních palivech staví západní země do schizofrenní situace. Na straně jedné se nelze okamžitě vymanit ze spárů ruského nerostného bohatství, na straně druhé nechuť Evropy, potažmo světa mít s Ruskem cokoli společného nutí vlády a kompetentní lidi přemýšlet.

Energetika do 24. února procházela těžkou cestou přechodu od uhlí především k plynu. Ta německá je toho ukázkovým příkladem. Nyní je nutné hledat jiné zdroje, počítat s možnou energetickou krizí i energetickou chudobou, přizpůsobovat spotřebu energetických surovin, a především se vyrovnat s vysokými cenami. A právě otázky s tím spojené budou znít na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci.

Více