Richard Konkolski

Richard Konkolski

Akce mořeplavců v Malém světě techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovic

Konkolski: Když mi komunisti zakázali moře, musel jsem emigrovat. První jachtu Niké jsem si postavil ve sklepě bohumínského paneláku | PlusČlen KPHMO, z. s. Jiří Somerlík se na nás obrací s nabídkou možnosti společné návštěvy Malého světa techniky U6 DOV v Ostravě-Vítkovicích, kde je mimo jiné, jen do 6. 10. 2020 vystavena jachta NIKE 1 mořeplavce Richarda Konkolského. Ten bude v pátek 18. 9. 2020 od 15:00 hod osobně prezentovat své zážitky ze závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik a v podstatě kolem zeměkoule. Všechny zážitky se nedají popsat. Mořeplavec je autorem několika knih a komiksu „Rychlé šífy“, které budou na akci vystaveny a budou možné ke koupi za sníženou cenu cca o 30%. Besedy se zúčastní i spolupracovníci ze Železáren a drátoven Bohumín, Drátovna, a. s., z nichž někteří pomáhali Richardovi při přípravě stavby jachty a organizaci závodů osamělých mořeplavců. Uvedenou prezentaci máme zorganizovanou s několika členy „Slezskoostravské sedmičky“, která slaví 75. výročí svého založení, tedy snad prvního a nejstaršího souboru založeného v ČSR po ukončení 2. světové války. Někteří jedinci z prvních členů žijí dosud a prezentace se zúčastní. Protože soubor zpíval především hornické a hutnické písně a působil na Dolech Odra, Hlubina,
Petr Bezruč a v jiných ostravských šachtách a hutích, byla by velice vhodná i účast
na popsané akci z řad členů KPHMO, z. s. Též by bylo velmi vhodné, kdyby členové našeho klubu se této významné akce zúčastnili v hornických uniformách neboli kytli. Těším
se na hojnou účast z našich řad a z široké veřejnosti.

Napsat komentář