Odborníci spustili petici za energetickou bezpečnost

Odborníci spustili petici za energetickou bezpečnost

Členové spolku Realistická energetika a ekologie vytvořili petici za energetickou bezpečnost České republiky. Po nasbírání podpisů se hodlají obrátit na vládu Petra Fialy a apelovat, aby se na energetickou bezpečnost země zaměřila.

Po nasbírání podpisů se odborníci hodlají obrátit na vládu Petra Fialy a apelovat, aby se na energetickou bezpečnost země zaměřila. Foto: pixabay.com

„Tato bezpečnost a cenová dostupnost elektřiny, tepla a plynu se v nedávné době staly něčím, co tvrdě zasahuje do našich životů, přičemž vše negativní s tím spojené bude ještě eskalovat v souvislosti s nerealistickými požadavky shrnutými v přijatém programu EU Zelený úděl (Green Deal) a v jeho promítnutí do právních předpisů Fit for 55, které se budou vbrzku schvalovat.  V petici jsou uvedeny důvody, proč musí vláda zasáhnout a v několika bodech požadovány zásahy, které mohou zabránit tomu, abychom neupadli do energetické chudoby a nezlikvidovali si naši ekonomiku a sociální soudržnost,“ uvedl tiskový mluvčí spolku Milan Smutný.

Členové spolku v textu petice uvádějí, že odmítají všechny neuvážené a překotné pokusy o neefektivní a byrokraticky nařizované změny zásadních systémů a technologií dodávek energie, které jsou zakotveny v Zeleném údělu. Jejich realizace u nás (ani v Evropě) nemůže mít na celosvětové změny klimatu prakticky žádný měřitelný vliv, naopak představuje reálné riziko energetické chudoby doprovázené sociálně-ekonomickým úpadkem, rozpadem Evropské unie a nástupem populistů k moci.

Petice zároveň vyslovuje několik požadavků na Vládu České republiky:

Žádáme vládu (spolu s Parlamentem ČR a všemi dotčenými státními orgány a institucemi), aby přijala zajištění energetické bezpečnosti a cenové dostupnosti energetických dodávek jako svoji zásadní prioritu umožňující udržení společenské stability a hospodářského rozvoje ČR, vyžadovala předložení dopadových studií a analýz rizik všech opatření vyžadovaných Zeleným údělem, iniciovala úpravy Zeleného údělu dle závěrů dopadových studií a analýz rizik a v souladu se schváleným Programovým prohlášením vlády ČR z 6. ledna 2022 vytvořila podmínky pro to, aby stávající stabilní zdroje výroby elektřiny a tepla nemohly být uzavřeny dříve, než za ně bude k dispozici adekvátní náhrada, což v českých podmínkách mohou být především stabilní jaderné zdroje.

Petici najdete a můžete podepsat zde.