Odevzdá Česko energetickou nezávislost?

Česká média mlčí o tom, že Brusel vyžaduje po členských státech rychlé předání dalších pravomocí. Komise to přitom nezdůvodňuje žádnou analýzou. Najde Fialova vláda odvahu se vzepřít?

Požadavek Evropské komise na to, aby se členské státy zřekly suverenity v energetice a všech dalších oblastech spadajících pod Green Deal, formálně označovaný za návrh, se dá číst různě. Například: „Budete dělat, co chce Německo a ne, že ne!“, nebo „Za klima budeme bojovat do posledního eura!“, nebo „Realita ani vaše potřeby nás nezajímají, my máme svoji víru!,“ když poslední možnost je pravdě nejblíž. Tohle bude skutečný test Fialovy vlády, ne nějaké půlroční české předsednictví EU. Tohle je totiž Rubikon (zde).

Pokud jej vlády členských států překročí, stanou se definitivně pouze regionálními správami. Něco jako bývala vazalská království. Nebo komunistické státy Varšavské smlouvy. Titulárně to sice byly nezávislé státní útvary, ale ve skutečnosti jejich nezávislost končila tam, kde zrovna chtěl skutečný vládce, ať už seděl v Kremlu, nebo kdekoli jinde. Zdá se vám to nemožné? Pak si uvědomte, že ten, kdo v moderním světě rozhoduje o energiích, drží v ruce klíč ke všemu. Aby to bylo úplně jasné: odběru plynu z Ruska je možné se vyhnout, ale nařízení specialisty na francouzskou literaturu Franse Timmermanse (a jeho nástupců) se v oblasti energetiky vyhnout nepůjde. Ať budou sebehloupější.

Význam tohoto kroku dokládá i rychlost, s jakou s ním chce Evropská komise získat souhlas. Na připomínky totiž dává členským států čas jen do půlnoci 22. května. Argumentuje přitom tím, že kvůli „záchraně klimatu“ není času nazbyt. Ze stejného důvodu svůj požadavek EK nepodkládá žádnou analýzou, kterou je k tak závažnému tématu povinná předložit.

„K tomuto návrhu není přiloženo formální posouzení dopadů. Vzhledem k naléhavosti jednání z výše uvedených důvodů nemohlo být posouzení dopadů provedeno v časovém rámci, který byl k dispozici před přijetím návrhu. Analýza a veškeré podklady budou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise, který bude zveřejněn nejpozději do tří měsíců od zveřejnění návrhu,“ cituje „vysvětlení“ z předmětného dokumentu EK think-tank Realistická energetika a ekologie, který na nehorázný požadavek komise upozornil (zde). Přitom ty tři měsíce, za které slibuje komise analýzu předložit, jsou plus mínus doba, jež uplyne od předložení požadavku do uzávěrky názorů členských států. Co by se za takovou dobu asi tak mohlo stát se světovým klimatem? Protože to je formálně to, čím se Brusel zaštiťuje.

Světovému klimatu přitom – samozřejmě – za tři měsíce ze strany států EU nehrozí naprosto nic! To podsouvané „nebezpečí z prodlení“ je jen a pouze nehoráznou účelovou lží. Aby totiž bylo jasno, celá EU produkuje jen nějakých sedm až osm procent světových emisí CO2. To je asi polovina emisí z USA, zhruba stejně jako z Indie a bezmála čtyřikrát méně, než produkuje Čína. Ta je odpovědná za více, než 30 procent globálních emisí. A jejich množství bude zvedat minimálně ještě 10 let, Indie to bude dělat ještě déle. Což oba státy veřejně deklarovaly. Takže, kam Evropská komise tak chvátá? Jestli se v EU, soustavně snižující své emise, bude o něčem „klimatickém“ diskutovat tři měsíce, nebo půl roku, je pro světovou bilanci CO2 naprosto nepodstatné. Opravdu naprosto nepodstatné.

Čili to, že EK nepředložila dopadovou studii, je zcela neomluvitelné. Vzhledem k tomu, že to není v praxi současné komise poprvé, měl by to být dostatečný důvod k jejímu odvolání. A současně odmítnutí takového požadavku. Ke kterému by mělo dojít tak jako tak. Protože jednoduchá analýza dosavadních „klimatických kroků“ EK i Evropské unie jednoznačně ukazuje naprosté diletantství jejich předkladatelů. Například silové vynucování  fotovoltaiky a větrných elektráren bez vyřešené finančně a technologicky dostupné akumulace (zde) je naprosto markantní ukázkou toho, jak se věci nemají dělat. To samé platí pro elektromobilitu (zde), výrobu vodíku (např. zde a zde) i samotnou co nejrychlejší dekarbonizaci (např. zde).

Jestli česká vláda bude s bezskrupulózním požadavkem z Bruselu souhlasit – a to v jakékoli podobě – udělá zásadní chybu. Protože nic takového ve svém volebním programu, ani programovém prohlášení neměla. Klimatu, ani zlepšení energetické situace v prostoru EU tím nepomůže. Bude tím jen souhlasit s fatálním růstem závislosti na dodávkách z Číny a dalšímu obrovskému zadlužování Česka i celé EU. Protože nesmyslně zrychlená energetická transformace, kterou členským státům vnucuje EK nedokáže fungovat nejen bez obrovských investic, ale ani bez čím dál větších dotací. Oboje na dluh.

Přemysl Souček

Napsat komentář