Podnik Diamo začne zaplavovat uranový důl s nejnižším dostupným místem v Evropě

Podnik Diamo začne zaplavovat uranový důl s nejnižším dostupným místem v Evropě

Státní společnost Diamo do několika týdnů začne zaplavovat nejníže položené místo v Evropě, kam se může dostat člověk. Prostřednictvím svého odštěpeného podniku Geam přestane odčerpávat spodní vodu v uranovém dole Rožná na Žďársku, čímž zaplaví polovinu těžebních pater. Nejnižší 24. patro leží 1200 metrů pod povrchem země. Chystaná několikaletá akce je součástí zahlazování následků již dříve ukončené těžby.

Havíři vyrubali v Rožné poslední horninový uran před čtyřmi lety. Celkově vynesli na povrch sedmnáct milionů tun uranové rudy. „Tím jsme vyčerpali potenciál dolu. Dále už nebylo co těžit,“ říká náměstek ředitele pro hornické práce společnosti Geam Pavel Vinkler. Odstraňování následků těžby uranu v dole Rožná na Žďársku během tří let od jejího ukončení stálo do loňska 148,5 milionu korun.

U Bukova na Žďársku testují geologové v hloubce 550 metrů možné chování hornin v budoucím hlubinném úložišti radioaktivního odpadu, jehož stavba má v ČR začít v roce 2050.
U Bukova na Žďársku testují geologové v hloubce 550 metrů možné chování hornin v budoucím hlubinném úložišti radioaktivního odpadu, jehož stavba má v ČR začít v roce 2050. • FOTO: ČTK

„Práce v dolech ale stále je. Důl je momentálně provozován ve dvou směnách, které připravují zatopení dolu. V hloubce půl kilometru pak funguje výzkumné pracoviště Bukov,“ doplnil Vinkler.

V něm státní Správa úložišť radioaktivních odpadů zkoumá možnosti výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Konkrétně tam stovka zaměstnanců monitoruje chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště.

Vinkler očekává, že kvůli odstranění odčerpávacích systémů by měla voda vystoupat na úroveň třináctého těžebního patra za tři až čtyři roky. Úplné odstavení čerpacího systému Geam plánuje kolem roku 2035, kdy také skončí činnost výzkumného pracoviště.

Přestože Geam jakožto provozovatel dolu ukončil těžbu uranu už před čtyřmi lety, díky odčerpávání a čištění důlních vod může ještě stále vyrábět původní produkt. Je to takzvaný žlutý koláč, pevný koncentrát oxidů uranu, jenž je výchozí surovinou pro výrobu obohaceného uranu v zahraničí. Vzniká tak palivo, které míří do tuzemských jaderných elektráren polostátní energetické firmy ČEZ.

Efektivita takového způsobu získávání uranu je však velice nízká. Uran, který Geam při čištění zachytí, má sice stejnou kvalitu jako někdejší produkt z těžené uranové rudy, ale jeho množství je mnohonásobně nižší.

„Ročně tak získáme přibližně jednu tunu, což odpovídá zhruba denní produkci uranu při aktivní těžbě,“ vyčíslil ředitel Geamu František Toman.

 

Napsat komentář