Předpolí Dolu Bílina odkrývá historická tajemství

Už několik let provádí vědecký tým Archeologického ústavu Akademie věd ČR v místech budoucího postupu těžby Dolů Bílina archeologický průzkum. Postupně se podařilo odkrýt munici a palební postavení bitvy o benzín z let 1944 až 1945, a rovněž stopy středověké vesnice Nesvětice, která za ne zcela známých okolností zanikla už v 15. století.

Právě tyto nálezy umožňují rozšířit poznatky o skutečném životě středověkých vesnic v prostoru pod Krušnými horami. V předpolí Dolů Bílina, v prostoru mezi obcemi Braňany a Mariánské Radčice, odkryli archeologové AV ČR a Vojenského historického ústavu Praha ve zhruba půlmetrové hloubce pod ornicí postavení německé protiletecké dělostřelecké obrany. Kromě dělostřeleckých nábojnic, střepin a dalších vojenských artefaktů objevili a za pomoci policejních pyrotechniků zneškodnili 10 tun dělostřelecké a letecké munice, napsaly Hornické listy.

Výsledky tohoto strategického průzkumu v místech budoucího postupu těžby DB jsou důležité nejen pro získání vzácných nálezů, ale především k detekci a likvidaci dělostřelecké munice a důkladnému pyrotechnickému průzkumu, k vyčištění prostoru a maximální eliminaci ohrožení veškerých terénních prací při postupu lomu. Toto území bylo totiž spojeno s důležitou novověkou válečnou událostí – bitvou o benzín, která se tady v letech 1944 až 1945 odehrála. Nedaleká chemička v Záluží byla před 78 lety postavena proto, aby z místního hnědého uhlí vyráběla motorová paliva pro nacistickou vojenskou mašinérii. Výrobní kapacita umožňovala produkci až 660 tisíc tun benzínu pro techniku Wehrmachtu a Luftwaffe. V posledních dvou letech druhé světové války patřil hydrogenerační závod s vysokotlakou výrobou kapalných uhlovodíků z uhlí k hlavním cílům spojeneckého bombardování. Proto tento strategický objekt Třetí říše bránila mohutná síla protileteckých baterií s děly ráže 88, 105 a 128 mm rozmístěných kolem chemičky, tedy také v dnešním prostoru předpolí DB. Navzdory mohutné obraně se podařilo spojeneckým bombardérům v roce 1944 výrobu benzínu z uhlí zcela ochromit, což bezesporu přispělo k rychlejšímu ukončení druhé světové války.

Více: Předpolí Dolu Bílina odkrývá historická tajemství

Napsat komentář