Prodloužení těžby OKD se intenzivně řeší

Prodloužení těžby OKD se intenzivně řeší

Josef Hájek býval třicet let horníkem. Dnes je poslancem Parlamentu České republiky, kde byl mimo jiné o členem vyšetřovací komise, která se zabývala okolnostmi privatizace těžební společnosti OKD. O svůj pohled na současnost i budoucnost těžby uhlí se podělil s webem Sdružení hornických odborů. Rozhovor přinášíme ve zkrácené formě.

Před vstupem do Parlamentu ČR jste více jak třicet let pracoval v OKD. Jak hodnotíte současnou situaci v OKD?

Na Důl Doubrava v Orlové jsem nastoupil jako student – stipendista v roce 1976. Tehdy v OKD pracovalo více jak 100 000 zaměstnanců a těžilo se na více jak dvaceti šachtách. Dnes zůstal v provozu pouze Důl ČSM. To mě jako člověka, který spojil téměř celý svůj život s hornictvím, určitě netěší.  Z mého pohledu zásadní podíl na hořkém konci OKD měl Bakala. Podnikání v hornictví vyžaduje myslet na zadní vrátka a to Bakala nedělal. V době konjuktury vyvedl z OKD více jak 100 miliard a jakmile se těžba stala nerentabilní, nechtěl doly dotovat a přivedl je tak do insolvence. Bohužel to bylo právně posouzeno, že takový postup není trestným činem, ale z pohledu nás horníků to bylo neskutečně nemorální. Použil bych jiný výraz, ale nebyl by uveřejnitelný. Díky tomu „tureckému hospodářství“ se konec OKD výrazně urychlil. Co je ještě smutnější. Náklady na útlum musí místo Bakaly zaplatit stát.

Co byste řekl na možnost prodloužení těžby za horizont roku 2022?

Jak jsem se informoval na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak se na této variantě intenzivně pracuje. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že teď v září navštívím Důl ČSM a s vedením šachty prodiskutuji nejen technicko – ekonomické aspekty tohoto návrhu, ale také personální otázky, které s případným prodloužením těžby úzce souvisí. Je to složité rozhodování, protože v případě, že by se těžba za horizontem roku 2022 ukázala jako ztrátová, musela by být tato ztráta hrazena ze státního rozpočtu. Proto je nutné tuto alternativu řešit opravdu velmi zodpovědně.

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a s nimi i rekapitulace. Co se Vám povedlo a s čím naopak nejste spokojen?

Do Poslanecké sněmovny jsem nastoupil přímo ze šachty a tak logicky byl jeden z mých cílů zlepšit sociální postavení horníků a tvz. rentistů. To jsou bývalí horníci, kteří nemohou vykonávat práci v podzemí z důvodu úrazu nebo choroby z povolání. Asi největší radost mám ze schválení novely důchodového zákona, která umožnila horníkům odejít až o 10 let dříve do starobního důchodu. Podařilo se mi také prosadit dvě novely Zákoníků práce, které zlepšili postavení rentistů na trhu práce.  Dalším tématem, kterému jsem se hodně věnoval, byla problematika vrácení 44 000 bytů OKD nájemníkům. Teprve až po více než 15 letech se podařilo v poslanecké sněmovně prosadit zřízení Vyšetřovací komise k privatizace OKD. V této komisi jsem pracoval více jak rok a půl. Podařilo se nám mimo jiné vyšetřit, že došlo k ovlivnění smlouvy o Prodeji menšinového podílu státu na privatizaci OKD v části smlouvy, která se týkala právě převodu bytů na nájemníky. Původní návrh smlouvy, který garantoval převod bytů na nájemníky, byl upraven tak, že se kupující převodu bytů nájemníkům mohl vyhnout. Na byty sice měli horníci morální právo, ale z právního hlediska tyto byty nešlo vymáhat. To mě dodnes neskutečně štve. Horníci tak přišli o 44 000 bytů a Bakala získal více jak 32 miliard korun….

Josef Hájek (* 3. července 1956 Olomouc) je český manažer a politik, od října 2013 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od října 2014 zastupitel města Orlové, člen hnutí ANO 2011. Po absolvování vojenského gymnázia v Opavě byl v roce 1975 z politických důvodů propuštěn z armády. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (získal titul Ing.). Od roku 1977 pracoval 36 let v Ostravsko-karvinských dolech na různých pozicích od horníka stipendisty či vedoucího provozu po vyšší management. V letech 2006 až 2010 byl výrobním náměstkem na Dole Karviná a v letech 2011 až 2013 pracoval jako manažer na generálním ředitelství podniku.