Světový unikát míří do hornického muzea

Světový unikát míří do hornického muzea

Hornické zařízení a vybavení hlubinného dolu v bočních stěnách lomu ČSA bude sloužit i po ukončení hlubinné těžby. Rozšíří expozici hlubinného dobývání hnědého uhlí v Podkrušnohorském technickém muzeu.

Do muzea ze Severní energetické kromě důlního vlaku s drážkovými kolejemi a závěsnými vozíky, razicího kombajnu a náhradních dílů, ze kterých se dá sestavit dobývací kombajn, poputuje také další důlní vybavení. Foto: Severní energetická

Těžební společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy daruje Podkrušnohorskému technickému muzeu vybavení za bezmála 1,5 milionu korun. Další části stěnové technologie muzeu zapůjčí. „Chceme dále rozšiřovat expozici hlubinného dobývání hnědého uhlí. Pro návštěvníky vystavíme v maketě dolu zhruba 300 metrů dlouhý úsek, ve kterém plánujeme postavit a zprovoznit trať s drážkovými kolejnicemi a závěsnými vozíky a důlní lokomotivou. V této expozici chceme také v dalších třech úsecích návštěvníkům přiblížit soudobou moderní těžbu uhlí s využitím razicího kombajnu PK3R. Návštěvníci této expozice si také prohlédnou další pracoviště, která jsou v hlubinných dolech běžná, jako je pomocná dílna nebo rovnačka na železo,“ uvedl ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš.

Do muzea ze Severní energetické kromě důlního vlaku s drážkovými kolejemi a závěsnými vozíky, razicího kombajnu a náhradních dílů, ze kterých se dá sestavit dobývací kombajn, poputuje také další důlní vybavení, jako jsou důlní telefony, sebezáchranné přístroje, důlní lampy, důlní osvětlení a další nezbytnosti, bez kterých by expozice nebyla autentická. „Podkrušnohorské technické muzeum podporujeme dlouhodobě, a to jak finančními dary, tak i zapůjčením či darováním nevyužívané technologie. Od svého vzniku se Podkrušnohorské technické muzeum stále rozvíjí a rozšiřuje. Dnes nabízí návštěvníkům atraktivní expozice, které přibližují nejen historické dobývání rud a uhlí, ale také soudobé moderní způsoby těžby. Díky systému závěsných důlních vozíků a drážkové lokomotivě získává Podkrušnohorské technické muzeum dokonce jeden unikát. Je jediným muzeem na světě, které může návštěvníky na tomto typu důlního vlaku svézt. I do budoucna se může Podkrušnohorské technické muzeum na přízeň našich těžebních společností spolehnout,“ uvedla k daru mluvčí Severní energetické Eva Maříková.

S výstavbou makety hlubinného dolu v Podkrušnohorském technickém muzeu se začne okamžitě. „Tlačí nás čas, chceme mít vše připravené a zprovozněné už při zahájení sezóny v příštím roce. Nebude to nijak jednoduchá práce. Se samotnou výstavbou třistametrového úseku chodby nám bude pomáhat razicí kombajn. Vše máme připravené, jen začít. Nová část expozice hlubinného dobývání uhlí naváže na tu stávající. Severní energetické patří velké poděkování za to, že nám umožní takto atraktivním způsobem návštěvníkům dobývání uhlí v hlubinných dolech přiblížit,“ doplnil Zbyněk Jakš.

V minulosti už těžební společnosti Sev.en Energy darovaly Podkrušnohorskému technickému muzeu například vybavení z uzavřeného hlubinného dolu Centrum, důlní lokomotivy, koleje, povrchovou důlní mechanizaci a další.

Expozice Podkrušnohorského technického muzea ukazují zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností. Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III v Mostě – Kopistech. Vystavené historické exponáty dávají návštěvníkům například možnost „fárání“ do uměle vytvořené štoly nebo prohlídky expozice užití uhlí pro chemické zpracování. V areálu muzea je výstavní galerie i ojedinělá výstava těžebních velkostrojů.

Napsat komentář