Tlak na výrobu praného uhlí stoupá

Tlak na výrobu praného uhlí stoupá

Poslední činná úpravna praného uhlí v revíru společnosti OKD  přešla do harmonogramu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby vzhledem k rostoucí poptávce po jejích produktech v posledních měsících. V rozhovoru pro Měsíčník Horník to řekl závodní Radim Pavlík.

V jaké pozici se prádlo na ČSM nachází?

Prádlo úpravny ČSM zůstalo v OKD jako jediné a musí spoléhat samo na um a šikovnost jejich zaměstnanců. V revíru OKD již nejsou další činné úpravny, které by mohly, v případě výpadků výroby na úpravně ČSM v sledku závažné provozní poruchy, nahradit výpadek výroby praného uhlí. Tlak na výrobu praného uhlí přitom stoupá. Po ukončení provozu prádla na úpravně Darkov, v únoru letošního roku, se výroba praného uhlí pohybovala okolo sto tisíc tun měsíčně.

Druhé pololetí tradičně začínalo výlukou …

Červencová výroba praného uhlí byla samozřejmě ovlivněna obvyklou letní výlukou, která na našem provoze znamenala provést řadu nutných úprav technologických uzlů z důvodu minimalizace poruch a výpadků. Probíhaly mj. generálky těžkokapalinového rozdružovače Drewboy linky B na hrubé úpravně a článkového dopravníku 15 pro odtěžení skipu.
Hodně se toho udělalo i na opravách přesypů pásových dopravníků. Na jemné úpravně probíhaly opravy potrubních řádů z důvodu nadměrného opotřebení abrazí, proběhly revize na třídičích, na hyperbarické filtraci a na expedičních kolejích 10 a 12, byly dokončeny opravy zatahovacích zařízení. Standardně proběhlo úřední ověření váhy, tentokrát na 10. koleji. Opravy u nás dále pokračují, v současnosti se jedná o práce stavebního rázu na objektech prádla.

Dá se přiblížit výroba do konce roku 2021?

V srpnu jsme si dali za cíl vyprodukovat 140 tisíc tun praného uhlí. Vše nasvědčuje tomu, že úpravna ČSM by mohla i v ostatních měsících letošního roku podat velmi podobné výkony, byť, jak jsem již zmínil, jsme na to sami. A situaci nám neusnadňuje ani nadměrné množství kamene ve vsázce vyplývající z geologických podmínek v současnosti dobývaných porubech.

A co personální situace na úpravně ČSM?

Zvýšené požadavky na výrobu jsme začali řešit posilováním stavů převážně na jemném prádle, od srpna jsme rozšířili povinné směny na sobotu a neděli tak, že na jemném prádle máme čtyři party místo původních třech. Posílen je i expedit. Doplňování lidí probíhá průběžně, s některými jsme se i rozloučili, další se zapracovali. Práce s lidmi byla, je a bude vždy náročná, ale to tak bylo vždy, takže nic nového.

Závěrem, co dalšího se ještě děje v provoze?

V současné době se potýkáme s expedicí kamene do vagónů na 11. koleji pro státní podnik DIAMO. Tato akce by měla probíhat do zimy. Je to velká výzva, protože nakládka kamene na úpravně ČSM za poslední léta probíhala výhradně do aut. Není snadné udržet technologický uzel, potřebný k této nakládce, v provozu schopném stavu. Vedení provozu úpravny věří, že se zaměstnanci těchto nelehkých úkolů zhostí se ctí při dodržování bezpečnostních předpisů, tak jako doposud, za což jim patří zasloužené poděkování.