Uhelná komise: Když už chceme opisovat, tak pořádně!

Mezi termíny českého uhelného exitu, o kterých se nyní uvažuje, zatím převažuje datum 2038. Zřejmě podle německého vzoru. Jenže naše inspirace Německem má velké trhliny.

Německo má rozplánovaný ústup od uhlí s pověstnou německou pečlivostí. Ústup probíhá po jednotlivých blocích a každý provozovatel tak ví, kdy na který jeho blok přijde řada. A stejně tak je zřejmé, kolik a kdy je nezbytné nahradit megawatt z uhlí megawatty z jiných zdrojů. Což je to, k čemu se zatím tuzemská Uhelná komise nijak nepřiblížila, byť má do konce roku dát vládě své doporučení.

Jasnou představu o útlumu hnědého uhlí v Německu dává přiložený graf, který naší redakci poskytl profesor František Hrdlička z ČVUT (a člen české Uhelné komise), který je řádným členem Vědeckého výbor VGB (Scientific Advisory Board of VGB Powertech), který jej dostal od německé Uhelné komise. Při pohledu na graf je zřejmá filosofie, s jakou náš západní soused k útlumu přistupuje. Uhelných zdrojů ubývá pozvolna, aby byl čas stavět jejich náhrady, a aby útlum mohl opravdu jít „kus za kus“. Největší odstavování přijde až na samém konci útlumového období, kdy už by měl být k dispozici dostatek náhradních zdrojů.

Pokud si už naše vláda myslí, že je potřeba následovat bezpodmínečně EU na její bezuhlíkové cestě co největší rychlostí, měla by si ona i její poradní orgány do detailu promyslet, jak při tom postupovat. Abychom měli alespoň nějakou šanci postavit nové zdroje v odpovídajícím objemu a aby byla zajištěna skutečná spolehlivost dodávek elektřiny a tepla.

Dosavadní zprávy o jednáních Uhelné komise, která má vládě doporučit termín konce uhlí, však o něčem takovém úplně nesvědčí. Spíš se z nich zdá, že práce komise se soustřeďuje na pouze na výběr exitového roku. Což je ovšem málo. Protože pokud se harmonogram útlumu bude připravovat až po té, co vláda rozhodne, bude to znamenat velkou ztrátu času. Neboť takový harmonogram nebude hotový za měsíc. A teprve po jeho stanovení se můžou rozeběhnout cílené práce na přípravě nových zdrojů. Které – spolehlivě (!) – nahradí více než 40 procent českého energetického mixu, dosud zajišťovaných uhlím.

Ať už se bude harmonogram nakonec připravovat kdykoli, německé rozplánování exitu po blocích by pro něj mohlo být dobrou inspirací.

Článek převzatý z webu: iUHLI.cz

Napsat komentář