V Německu budou kácet lesy kvůli větrníkům

Ve spolkové zemi Durynsko byla před dvěma lety zakázána stavba větrných elektráren v lesích. Durynská ministryně životního prostředí Anja Siegesmundová ze strany Zelených vyslovila pro zrušení zákazu. Spolkový ústavní soud nyní rozhodl, že plošný zákaz výstavby větrných elektráren v durynských lesích je protiústavní, a tudíž neplatný.

Zákaz byl upraven v zákoně o státních lesích. Několik vlastníků lesů podalo proti zákazu žalobu. Odvolávali se na svá vlastnická práva a s nimi spojené právo na hospodářské využívání lesa. Spolkový ústavní soud stížnosti vyhověl, napsal server tagesschau.de.

Rozhodující však nebylo, zda zákaz nadměrně omezuje vlastnická a užívací práva žalobců. Stížnosti bylo vyhověno, protože podle soudců prvního senátu nemá spolková země Durynsko pro takový zákaz legislativní kompetenci.

Jinými slovy, zákonodárný sbor spolkové země Durynsko nemá právo stanovit v zákoně o státních lesích takový plošný zákaz. Takový zákaz je třeba přiřadit k pozemkovému právu. Podle Ústavního soudu je za pozemkové právo odpovědná spolková vláda. Něco jiného by mohlo platit pouze v případě, že by spolková země jako Durynsko chtěla chránit přírodu nebo určitou krajinu specifickými předpisy.

Durynsko však svým plošným zákazem výstavby jde nad rámec tohoto zákazu. Podle odborného stanoviska vědecké služby Spolkového sněmu je i v jiných spolkových zemích obecně zakázáno stavět větrné elektrárny v lesních oblastech. Po rozhodnutí Spolkového ústavního soudu bude třeba přezkoumat a případně opravit tamní právní předpisy.

V únoru příštího roku vstoupí v platnost nové předpisy týkající se větrné energie v celé zemi. Koalice semafor ( německá vládní koalice Sociálnědemokratické strany Německa, liberální Svobodné demokratické strany a strany zelených) chce výrazně urychlit rozšíření větrných elektráren. Za tímto účelem mají spolkové země poskytnout podstatně více ploch než dosud.

Napsat komentář