Zásah HBZS Ostrava ve Zlatých Horách

Zásah HBZS Ostrava ve Zlatých Horách

V sobotu 25. 6. 2022 v 16:00 byla HBZS Ostrava požádána v rámci pohotovosti o výjezd
a zásah po nepovolaném vniknutí 7 osob do starých důlních děl v bývalém rudném dole
ve Zlatých Horách v Propadlině B 211.

DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava

Bývalý rudný důl je ve správě státního podniku DIAMO, odštěpného závodu GEAM (středisko
Zlaté Hory). Zásah byl komplikován kombinací lezecké a záchranářské techniky. Záchranáři
se při průzkumech pohybovali v nestabilních důlních dílech bez výztuže. Všichni pohřešovaní
polští „amatérští speleologové“ byli nalezeni a po transportu na povrch předáni PČR. Zásah
trval 7 hodin a proběhl bez mimořádné události.

Někteří lidé si nedají pokoj a kromě svého života ohrožují také životy a zdraví záchranářů.

Napsat komentář