Nově otevřený park horníků v Bystřici nad Pernštejnem

Nově otevřený park horníků v Bystřici nad Pernštejnem

Za velkého zájmu místních obyvatel byl při příležitosti Dne horníků 9. září 2022 slavnostně otevřen v Bystřici nad Pernštejnem nový park horníků. Na jeho konečné podobě se kromě města Bystřice nad Pernštějnem a dalších subjektů podílel i odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce státního podniku DIAMO.

 

Slavnostní přestřižení pásky (foto: Michal Mašek)

Původní venkovní expozice důlních strojů za budovou městského muzea byla přemístěna do nového parku horníků, který je situován do prostoru pod poliklinikou.

Dechový orchestr ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem (foto: Michal Mašek)

Slavnostní otevření parku zahájil úvodním slovem starosta města Bystřice nad Pernštejnem, pan Karel Pačiska, který připomenul úlohu samotného města Bystřice nad Pernštejnem v hornickém regionu Bystřicka. Se svou zdravicí vystoupil také ředitel odštěpného závodu GEAM František Toman, který mimo jiné řekl: „Hornictví je důležitým odvětvím pro každý stát a společnost. Jak víme z historie, města, u kterých se těžívaly nerostné suroviny, patřívala vždy k těm bohatým.“ V závěrečném vystoupení shrnul krátce historii hornické činnosti uranových dolů v regionu Bystřicka na ložiscích Rožná a Olší Ladislav Halamka, bývalý ředitel Uranových dolů v Dolní Rožínce, který zde pracoval 28 let.

Po úvodních vystoupeních byl park horníků slavnostně otevřen přestřižením pásky a následně starosta města a umělecký kovář pan Milan Beneš odhalili sochu horníka, symbolizující ukončení dobývání uranové rudy na ložiscích Rožná a Olší.

Otevření parku horníků probíhalo za doprovodu Dechového orchestru ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. Po otevření venkovní expozice parku se někteří zájemci přemístili do budovy muzea, kde byly promítány historické fotografie.

Ing. Pavel Vinkler
náměstek ředitele o. z. GEAM
pro hornické práce

0 0